Program 60. SSJLK Prenesi PDF


Nedelja, 30. 6., 18.00–21.00

Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, stavba A: Prijava udeležencev


Ponedeljek, 1. 7.

9.00–9.45 Filozofska fakulteta, predavalnica 34: Pozdravni nagovori, predstavitev programa in ekipe ter razvrstitev udeleženk in udeležencev v skupine (informacije v slovenščini in angleščini)
9.45–10.30 Uvodno srečanje z lektoricami in lektorji
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.30 Lektorske vaje (vse skupine)
20.00–21.30 Dijaški dom Ivana Cankarja, stavba A: Družabno-plesni večer z Akademsko folklorno skupino France Marolt

Torek, 2. 7.–petek, 12. 7.

Začetne skupine Nadaljevalne in izpopolnjevalne skupine
9.00–10.30 *Lektorske vaje *Lektorske vaje/fonetične vaje
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.30 *Vaje iz konverzacije/utrjevanje snovi *Vaje iz konverzacije/utrjevanje snovi/fonetične vaje
12.30–14.00 Odmor
14.00–15.30 **Fonetične vaje/konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike /
14.00–15.30 / ***Predavanja(/konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike)

*Fonetične vaje (4 šolske ure vsaka skupina; predavalnica 12) potekajo po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 60. SSJLK.

**Konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike za začetnike (8 šolskih ur vsaka začetna skupina; ista predavalnica kot dopoldne) potekajo po razporedu, objavljenem v Vodniku po programu 60. SSJLK.

***Vseh 11 strokovnih predavanj bo v predavalnici 34. Udeleženke in udeleženci vseh petih nadaljevalnih skupin lahko izbirate med predavanji (udeležiti se morate vsaj 4 predavanj – ko niste na predavanjih, se morate udeležiti popoldanskih konverzacij) in popoldansko konverzacijo s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike (0–8 šolskih ur vsaka nadaljevalna skupina; predavalnice bodo znane na dan konverzacije). Prijavite se pri svojih dopoldanskih lektoricah in lektorjih.


Sobota, 13. 7.

Odhod s seminarja za udeleženke in udeležence, ki bivate v Dijaškem domu Ivana Cankarja

Podrobneje o programu

 • Strokovni program

  Strokovni program (Prenesi PDF) seminarja zajema lektorske vaje (18 šolskih ur*), vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi (18 šolskih ur*), fonetične vaje (4 šolske ure*), vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike (8 šolskih ur* vsaka začetna skupina oz. 0–8 šolskih ur* vsaka nadaljevalna skupina) in 11 strokovnih predavanj. Udeležba na tem delu programa je za udeleženke in udeležence obvezna in jim omogoči, da pridobijo potrdilo o udeležbi. V popoldansko-večernem času seminarja poteka spremljevalni program, ki za udeleženke in udeležence ni obvezen.

  *1 šolska ura = 45 minut.

  Urnik … Prenesi PDF

 • Lektorske vaje

  Lektorske vaje potekajo v treh začetnih, petih nadaljevalnih in treh izpopolnjevalnih skupinah. Udeleženke in udeleženci izpopolnjevalnih skupin so glede na interese razdeljeni v jezikoslovno, splošno ali literarno skupino. V lektorske skupine so udeleženke in udeleženci razvrščeni na podlagi jezikovnega testa, ki ga rešijo pred začetkom seminarja, in ustnega testiranja, ki prav tako poteka pred začetkom seminarja. Lektorske vaje so obvezne za vse udeleženke in udeležence.

 • Vaje iz konverzacije oz. utrjevanje snovi

  Vaje iz konverzacije so namenjene izboljšanju komunikacijske zmožnosti v slovenščini, širjenju besedišča, uzaveščanju komunikacijskih vzorcev in odpravljanju napak. Obravnavane so teme iz vsakdanjega življenja, s poudarkom na praktičnem sporazumevanju in spoznavanju Slovenije ter njene kulture. Vaje iz konverzacije so obvezne za vse udeleženke in udeležence.

 • Vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike

  Za udeleženke in udeležence začetnih skupin in izbirno za udeleženke in udeležence nadaljevalnih skupin je v popoldanskem času organiziranih dodatnih 0–8 ur konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike. Vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike so obvezne za tri začetne skupine, udeleženke in udeleženci petih nadaljevalnih skupin pa lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo (ko niso na predavanjih, se morajo udeležiti popoldanskih konverzacij).

 • Fonetične vaje

  Fonetične vaje so za udeleženke in udeležence obvezne in se izvajajo na dveh ravneh: (a) vaje za začetnice in začetnike se začnejo z uvodno predstavitvijo slovenskega govorjenega jezika in fonetičnih posebnosti na primerih iz besedil. Temu sledijo praktične vaje za boljši izgovor in poslušanje slovenskega jezika, kar pripomore k boljšemu učenju in rabi slovenskega jezika. Vaje so prilagojene glede na znanje in prvi jezik udeleženke oz. udeleženca; (b) vaje za nadaljevalke in nadaljevalce ter izpopolnjevalke in izpopolnjevalce so namenjene izboljšanju govora in razumevanju govorjenega besedila.

 • Predavanja

  Predavanja (11 strokovnih predavanj) o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi so obvezna za udeleženke in udeležence izpopolnjevalnih skupin, udeleženke in udeleženci nadaljevalnih skupin lahko izbirajo med predavanji (udeležiti se morajo vsaj 4 predavanj) in popoldansko konverzacijo s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike (ko niso na predavanjih, se morajo udeležiti popoldanskih konverzacij), lahko pa se jih udeležijo tudi drugi, saj so javna. Na 60. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture bodo osredotočena na krovno temo Podoba v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Kot vedno so tudi letos predstavljena v seminarski monografski publikaciji in na spletni strani. Prav tako bodo seminarska predavanja objavljena na prosto dostopnem spletnem portalu Videolectures.

  Jerca Vogel
  Uvodna beseda: Podoba v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi Prenesi PDF

  PREDAVANJA, 14.00–14.45/15.00/15.30, Filozofska fakulteta, predavalnica 34

  Sreda, 3. 7.

  • 14.00–14.45 Marko Stabej: Ikoničnost v pisnem javnem diskurzu Prenesi PDF

  Četrtek, 4. 7.

  • 14.00–14.45 Alojzija Zupan Sosič: Podobe v kratki pripovedi Ivanke Hergold Prenesi PDF
  • 14.45–15.30 Hotimir Tivadar: Podoba prekmurščine in odnos do knjižnosti v slovenskem prostoru danes Prenesi PDF

  Petek, 5. 7.

  • 14.00–14.45 Martin Germ: Vloga bakrorezov v Valvasorjevih knjigah: od knjižne ilustracije do podobe kot avtonomnega nosilca sporočila Prenesi PDF
  • 14.45–15.30 Urša Valič: Muzejski predmeti kot podobe skupnosti: 100 let Slovenskega etnografskega muzeja Prenesi PDF

  Ponedeljek, 8. 7.

  • 14.00–14.45 Vesna Mikolič: Intenziteta jezika kot podoba kulture in posameznika v različnih besedilnih zvrsteh in vrstah Prenesi PDF
  • 14.45–15.30 Aleksander Bjelčevič: Podoba meščanov pri Ivanu Tavčarju Prenesi PDF

  Torek, 9. 7. – Parada mladih

  • 14.00–14.30 Marco Dorigo: Sociolingvistični okvir in tolmači v italijanskih fašističnih koncentracijskih taboriščih za jugoslovanske civiliste (1941–1943) Prenesi PDF
  • 14.30–15.00 Neža Kočnik: Podobje v slovenski taboriščni in zaporniški poeziji Prenesi PDF

  Četrtek, 11. 7. – Parada mladih

  • 14.00–14.30 Dejan Gabrovšek: Ikoničnost v priredjih Prenesi PDF
  • 14.30–15.00 Ana Rakovec: Literarna reprezentacija spomina v dveh sodobnih slovenskih romanih Prenesi PDF
 • Potrdila in kreditne točke (ECTS)

  Udeleženke in udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če udeleženka oz. udeleženec redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja ter na koncu seminarja opravi izpit, se ji/mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).

 • Knjižnica in Knjigarna Filozofske fakultete

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeleženke in udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženke in udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeleženkam in udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženke in udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.

  Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem seminarja v času prireditve 25-odstotni popust pri nakupu učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter pri večini drugih publikacij Znanstvene založbe Filozofske fakultete.

 • Spremljevalni program

  Ponedeljek, 1. 7.

  • 20.00–21.30, Dijaški dom Ivana Cankarja, stavba A: Družabno-plesni večer z Akademsko folklorno skupino France Marolt

  Torek, 2. 7.

  • 14.00–17.40, Filozofska fakulteta, predavalnica 2: Mednarodna konferenca Slovenščina na tujih univerzah – podobe v prevajanju
  • 20.00–22.30, stopnice pred Dijaškim domom Ivana Cankarja ob 19.20 oz. Ljubljanski grad ob 19.50: Slovesnost ob začetku seminarja z glasbenim nastopom Jureta Ivanušiča, s podelitvijo Toporišičevih priznanj in z odprtjem razstave o 60-letni zgodovini seminarja (prireditev v slovenščini)

  Sreda, 3. 7.

  • 15.00–17.45, Filozofska fakulteta, predavalnica 2: Mednarodna konferenca Slovenščina na tujih univerzah – podobe v prevajanju
  • 20.00–21.00, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 19.15 oz. Slovensko mladinsko gledališče ob 19.50: Ogled plesno-glasbene predstave LakeLess

  Četrtek, 4. 7.

  • 18.00–19.30, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 17.50: Vodeni ogled Ljubljane – po izbiri: literarnozgodovinski (vodenje v slovenščini), umetnostnozgodovinski (vodenje v slovenščini) in klasičen (vodenje v angleščini)

  Petek, 5. 7.

  • 16.30–17.30, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.50 oz. Slovenski etnografski muzej ob 16.20: Ogled razstave Človek in čas: Prvih 100 (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Sobota, 6. 7.

  • 8.00–22.00, avtobusna postaja pri Dijaškem domu Ivana Cankarja ob 7.50: Celodnevna ekskurzija v Postojnsko jamo, Pliskovico in Piran (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Ponedeljek, 8. 7.

  • 17.00–18.30, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 16.20 oz. Kinodvor ob 16.50: Ogled slovenskega filma Gepack (predvajanje z angleškimi podnapisi)

  Torek, 9. 7.

  • 16.00–17.00, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 15.20: Ogled Ljubljanskega gradu (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Sreda, 10. 7.

  • 13.00–22.00, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 12.50: Popoldanska ekskurzija v Radovljico in na Bled (vodenje v slovenščini in angleščini)

  Četrtek, 11. 7.

  • 20.00–23.30, stopnice pred Filozofsko fakulteto ob 19.40 oz. Sputnik ob 20.00: Glasbeni večer z DJ-jem in karaokami

  Petek, 12. 7.

  • 12.45–13.30, predavalnica 34 na Filozofski fakulteti ob 12.45: Zaključek seminarja (dogodek v slovenščini)

  Več o spremljevalnem programu … Prenesi PDF

 • Mednarodna konferenca

  Na dvodnevni mednarodni konferenci z naslovom Slovenščina na tujih univerzah – podobe v prevajanju bo svoje prispevke predstavilo 16 učiteljev in raziskovalcev iz 11 držav (Argentine, Češke, Hrvaške, Litve, Madžarske, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Ukrajine in Združenih držav Amerike), ki se pri svojem znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu na univerzah ter drugih institucijah po svetu posvečajo slovenščini. Prispevki s konference so objavljeni v seminarski monografiji.

  Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, predavalnica 2

  Torek, 2. 7.

  14.00 Začetek konference s pozdravnimi nagovori

  14.10–14.25 Selma Skenderović, Ljubljana: Predstavitev revije V prihodniku bo vse bolje

  14.30–15.30

  • Jasmina Šuler Galos, Ljubljana, Varšava: Strategija kompenzacije v prevodu literarnih del: iz prevajalskega opusa Joanne Pomorske Prenesi PDF
  • Timothy Pogačar, Bowling Green: Izidor ali Isidore? Agata ali Agatha? Osebna imena v prevodih Prenesi PDF
  • Saša Vojtech Poklač, Ljubljana, Bratislava, Miloslav Vojtech, Bratislava: Problematika slovensko-slovaškega avdiovizualnega prevajanja (na primeru priprave sinhronizacije koprodukcijskega filma Kapa) Prenesi PDF

  15.30–15.45 Razprava

  15.45–16.00 Odmor

  16.00–17.20

  • Monika Gawlak, Katovice: Prevodi naslovov slovenske proze na Poljskem Prenesi PDF
  • Mariana Klymets, Olha Soroka, Lvov: Ukrajinski prevod lastnih imen v mladinski prozi Jane Bauer Prenesi PDF
  • Marta Cmiel-Bażant, Varšava: Strategije kontekstualne adaptacije v prevodih slovenske otroške književnosti v poljščino Prenesi PDF
  • Jelena Tušek, Laura Kovačić Taradej, Zagreb: Psihotipologija in prenos leksikalnih prvin v prevodu sorodnih jezikov Prenesi PDF

  17.20–17.40 Razprava

  Sreda, 3. 7.

  15.00–16.00

  • Maja Đukanović, Beograd: Prevajanje kot del pouka slovenščine na lektoratu v Beogradu Prenesi PDF
  • Jelena Konickaja, Vilna: Prevajanje kot sestavni del pouka slovenščine: litovska izkušnja Prenesi PDF
  • Julia Sarachu Vodopivec, Buenos Aires: Dvajset let popotovanja po slovenski literaturi in kulturni sceni Buenos Airesa Prenesi PDF

  16.00–16.15 Razprava

  16.15–16.30 Odmor

  16.30–17.30

  • Eliška Bernardová, Praga: Študentski prevodi kot način spoznavanja jezika, literature in kulture Prenesi PDF
  • Svetlana Kmecová, Bratislava: Najnovejši prevodi slovenske književnosti v slovaščino Prenesi PDF
  • Mojca Jesenovec, Ljubljana, Sombotel: Prevajanje v porabščino Prenesi PDF

  17.30–17.45 Razprava

  17.45 Zaključek konference

 • Potrdila in kreditne točke (ECTS)

  Udeleženke in udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če udeleženka oz. udeleženec redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja ter na koncu seminarja opravi izpit, se ji/mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).

 • Dodatne informacije

  • Ustanove
  • Slovenski jezik, literatura in kultura na spletu
  • Slovenistične strokovne revije
  • Spletni mediji
  • Knjižnice v Ljubljani
  • Gledališča v Ljubljani
  • Muzeji in galerije ter druge kulturne ustanove v Ljubljani
  • Festivali v času seminarja
  • Kinematografi v Ljubljani
  • Kopališča v Ljubljani
  • Kulinarika v Ljubljani
  • Predavalnice na Filozofski fakulteti
  • Seminarska Ljubljana – zemljevid

  Podroben seznam s povezavami … Prenesi PDF

 • Sodelavke in sodelavci

  Ožji organizacijski odbor seminarja Prenesi PDF

  Predsednica seminarja: Jerca Vogel
  Vodja lektorjev: Damjan Huber
  Organizatorja seminarja: Damjan Huber, Teja Rebernik
  Vodja konference Slovenščina na tujih univerzah – podobe v prevajanju: Mojca Nidorfer
  Programski odbor seminarja: Lidija Arizankovska, Zvonko Kovač, Mojca Nidorfer, Urška Perenič, Jerca Vogel
  Tehnična urednica seminarskih publikacij: Mateja Lutar

  Lektorice in lektorji

  Katarina Dovč
  Mojca Jesenovec
  Maja Kračun
  Klemen Lah
  Primož Lubej
  Sanja Pirc
  Maja Rančigaj Beneš
  Mateja Rozman
  Mojca Stritar Kučuk
  Jasmina Šuler Galos
  Bojana Todorović
  Luka Zibelnik

  Izvajalec fonetičnih vaj

  Martin Vrtačnik

  Predavateljice in predavatelji

  Aleksander Bjelčevič
  Martin Germ
  Vesna Mikolič
  Marko Stabej
  Hotimir Tivadar
  Urša Valič
  Alojzija Zupan Sosič

  Parada mladih

  Marco Dorigo
  Dejan Gabrovšek
  Neža Kočnik
  Ana Rakovec

  Študentska pomoč

  Jaka Ajlec
  Neža Cerinšek
  Anika Logar
  Zala Mele
  Anja Pirc
  Monika Podlogar
  Nika Predalič
  Domen Rob
  Lea Stezinar
  Tea Stezinar

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik