47. SSJLK (2011)

ssjlk-47

47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
27. 6.–15. 7. 2011

DRUŽINA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Zbornik 47. SSJLK


VSEBINA

Vera Smole
Uvodna beseda Prenesi PDF


PREDAVANJA

Jezik

Erika Kržišnik      
Jezikovna uresničitev sorodstvenih metafor v slovenščini Prenesi PDF

Matej Šekli 
Neprevzeto besedje za sorodstvo v slovenščini z vidika zgodovinskega besedjeslovja Prenesi PDF

Maja Đukanović
Svakovega tasta sestrična je moja mala teta Prenesi PDF

Vera Smole
Nekdaj pogoste v slovenskih družinah – jedi iz krompirja in fižola Prenesi PDF

Literatura

Alojzija Zupan Sosič           
Družina v sodobnem slovenskem romanu Prenesi PDF

Irena Novak Popov
Družina v pogledu sodobnih slovenskih pesnikov Prenesi PDF

Mateja Pezdirc Bartol Odnos med materjo in hčerjo v sodobni slovenski dramatiki – študija dveh primerov Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
Poročni boter in krstna priča Prenesi PDF

Anja Štefan
Pravljice, ki jih mladi starši pripovedujejo, pravljice, ki jih otroci poznajo Prenesi PDF

Kultura

Mojca Doupona Topič, Tanja Kajtna
Družina in šport Prenesi PDF

Metka Kuhar
Nočejo ali ne morejo iz »hotela mama«? Prenesi PDF

Mojca Ramšak
Ženska čast kot obča zadeva Prenesi PDF

Jože Ramovš Družina – osnovna in vseživljenjska šola jezika Prenesi PDF


IZBIRNI TEČAJI

Jezikoslovni tečaj

Ada Vidovič Muha
Poglavja iz besedotvorja Prenesi PDF

Literarni tečaj – Družina v slovenski mladinski književnosti

Mateja Pezdirc Bartol
Podobe družin v sodobnem slovenskem mladinskem romanu Prenesi PDF

Milena Mileva Blažič
Podobe družin v kratki sodobni pravljici Prenesi PDF  

Parada mladih

 Špela Zupan
Družina v poeziji najmlajše pesniške generacije Prenesi PDF

Maja Smotlak
Pahorjeve matere, hčere in žensko-moški odnosi v romanu Parnik trobi nji Prenesi PDF

Manca Erzetič
Srečko Kosovel, poezija in zorni kot družine: globalno, lokalno in individualno Prenesi PDF

Boris Kern
Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja Prenesi PDF

Tina Palaić
Pomen jezika v procesu institucionalnega ukrepanja v primerih nasilja v družinah Prenesi PDF


EKSKURZIJA

Mojca Nidorfer Šiškovič Ekskurzija na Štajersko – rudarsko mesto Velenje in knežje mesto Celje Prenesi PDF

Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF