60. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

PODOBA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Ljubljana, 1.–12. julij 2024

Prijava ni več možna

Pomembni datumi

Opis Datum
Oddaja prijavnice in jezikovnega testa za štipendiste 1. 4. 2024
Prijava za samoplačnike 1. 5. 2024
Ustno testiranje (Zoom) maj–junij 2024
Obvestilo pred prihodom na seminar 15. 6. 2024
Plačilo seminarja za samoplačnike 20. 6. 2024
Prihod na seminar 30. 6. 2024
60. SSJLK 1.–12. 7. 2024
Odhod s seminarja 13. 7. 2024

Splošne informacije

 • Vabilo

  Kako težko je stopati v različne kulture ter razumeti, interpretirati in posredovati sporočila med njimi, se je v preteklosti pogosto poudarjalo ob prevajanju umetnostnih besedil, še posebej poezije. Zahtevnost prevajanja je bila namreč ob njih najočitnejša, saj jih izrazito zaznamuje t. i. pesniški jezik, za katerega so značilni pomenski premiki, konotacije, večpomenskost, slovnične nepravilnosti, odkloni od splošne jezikovne rabe, zapletene in teže razumljive strukture, prestavljanje etičnih in spoznavnih norm … Te značilnosti so v pesniškem jeziku tako izrazite, da jih kot zaznamovane občutimo tudi govorci prvega jezika. V neumetnostnih besedilih – od znanstvenih do publicističnih ali zasebnih – pa se nam zdi, da je podob in posebnih jezikovnih vzorcev veliko manj oziroma da jih je mogoče brez težav razumeti, saj so ustaljeni izraz kulture in družbe, v kateri smo se socializirali in oblikovali okvir za sprejemanje sveta. Tako smo morda šele ob procesih globalizacije in fluktualizacije, ki so bistveno prispevali k ozaveščanju o potrebi po medkulturnosti, spoznali, kako pomembno vplivajo na naš pogled na svet ter na interpretacijo dogajanja v sebi in okoli nas.

  Eden osrednjih pojmov, ko razmišljamo o tem, kaj pomeni razumeti jezik, literaturo, kulturo ter zakaj nam zgolj poznavanje besed in stavčnih vzorcev v drugačnih družbenih ali kulturnih okoljih ne omogoča vedno interpretirati povedanega ali izraziti svojih misli, je podoba, ki je postavljena v središče znanstvenega razmisleka ob 60. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Podoba je namreč pojem, v katerem se prepletajo trije gradniki sporočila: izraz oziroma posebna raba jezika; preneseni in konotativni pomeni, ki se temu izrazu pripisujejo; in kontekstualni okvir, v katerem z danim izrazom izbrani pomen upovedujemo in mu dajemo smisel.

  Skozi seminar bomo podobo opazovali z vseh vidikov. Z izraznega vidika se bomo spraševali o sporočilu konkretnih izraznih sredstev znotraj jezikovnega, likovnega … koda. Pri tem jih z vidika jezika ne bomo razumeli le kot posebne jezikovne oblike, ki se uresničujejo v umetnostnih in retoričnih besedilih, temveč kot kakršno koli izražanje, ki namerno odstopa od nezaznamovane navadne rabe, ker želi govorec ali pisec z njim kaj poudariti, jasneje izraziti, olepšati. Zanimalo nas bo namreč tudi, kaj oblikuje podobo govora določene skupnosti ali posameznika; kake predstave o njem imajo njegovi govorci in kakšne tisti, ki ga le srečujemo.

  S pomenskega ali vsebinskega vidika na mikroravni govorimo o pomenih, ki jih nosijo posamezne metafore, metonimije, ironija. Te nam namreč omogočajo, da razmišljanje, predstave, občutja povežemo s svojo izkušnjo; in bolj kot se izkušnje in življenjski prostori razlikujejo, težje je podobe razumeti. Na makroravni pa podobo razumemo kot splošnejše predstave o ljudeh, čustvih, dogajanjih, ki se uresničujejo skozi celotno besedilo ali niz besedil, likovnih izdelkov, navad in šeg, s katerimi po eni strani odsevamo družbo, v kateri podobe nastajajo, ter jo po drugi strani z njimi oblikujemo.

  Končno ni mogoče razmišljati o podobi, ne da bi upoštevali njene umestitve v kontekstualni okvir. Z njegovo izbiro namreč govorec določi, katerim udeležencem in procesom bo pripisal večji pomen, kako bo oblikoval oz. razumel metaforične prenose ali vrednostne konotacije. Podobno stori poslušalec, le da ta besedilo sprejema v svojem okviru. Osrednje vodilo razprav o tem, kakšna je vloga podob ob razumevanju sporočil tako v različnih kontekstih znotraj svojega jezika, literature in kulture kot ob srečevanju z drugimi, bo prav razmislek,  kako govorci podobe uporabljamo v kontekstu različnih družbenih situacij in praks.

  Izr. prof. dr. Jerca Vogel, predsednica 60. SSJLK

 • Organizatorji

  Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Trubarjeva cesta 3, SI-1000 Ljubljana. Dopoldanski program v celoti poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana, popoldansko-večerni program pa je organiziran na različnih lokacijah po Ljubljani.

  Predsednica seminarja: dr. Jerca Vogel
  Vodja lektorjev: dr. Damjan Huber
  Organizatorja seminarja: dr. Damjan Huber, Teja Šušteršič
  Vodja konference STU: dr. Mojca Nidorfer
  Programski odbor seminarja: dr. Lidija Arizankovska, dr. Zvonko Kovač, dr. Mojca Nidorfer, dr. Urška Perenič, dr. Jerca Vogel
  Tehnična urednica seminarskih publikacij: mag. Mateja Lutar
  Študentska pomoč: Neža Cerinšek, Anika Logar, Zala Mele, Monika Podlogar, Domen Rob

 • Predavatelji in lektorji

  Na seminarju kot predavatelji in učitelji lektorji sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki in učitelji s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavci.

  Predavateljice in predavatelji: dr. Aleksander Bjelčevič, dr. Martin Germ, dr. Vesna Mikolič, dr. Marko Stabej, dr. Hotimir Tivadar, dr. Urša Valič, dr. Alojzija Zupan Sosič, dr. Luka Zibelnik
  Lektorice in lektorji: Vesna Bukovec, Katarina Dovč, Mojca Jesenovec, Maja Kračun, dr. Klemen Lah, mag. Meta Lokar, Primož Lubej, Sanja Pirc, Maja Rančigaj Beneš, mag. Mateja Rozman, dr. Jasmina Šuler Galos, mag. Bojana Todorović, Martin Vrtačnik, dr. Luka Zibelnik

 • Udeleženci

  Seminarja se udeležujejo tuji slovenisti, slavisti, književni ustvarjalci, prevajalci, strokovnjaki za primerjalno jezikoslovje in književnost: univerzitetni profesorji, docenti, asistenti, učitelji in študenti slovenistik ter slavistik na univerzah ter raziskovalnih inštitucijah v tujini in slovenskem zamejstvu, ki slovenščino poučujejo, raziskujejo, prevajajo ali jo kako drugače vključujejo v svoje strokovno delo in življenje. Na seminarju bodo svoje znanje poglobili, ga obogatili, se seznanili z najnovejšimi spoznanji ter pridobili pristen stik s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo.
 • Namestitev

  Namestitev udeležencev je organizirana v Dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti 26, stavba A. Dom je v zelenem okolju pod Ljubljanskim gradom in od centra Ljubljane oddaljen 15 minut hoje. Do fakultete je 30 minut hoje skozi stari del mesta. Udeleženci v domu bivajo v triposteljnih, dvoposteljnih oziroma enoposteljnih sobah, kopalnice so ločene od sob in v skupni rabi, v pritličju pa je na voljo skupna kuhinja z indukcijsko ploščo za kuhanje (priporočamo, da posodo za kuhanje udeleženci prinesejo s sabo). Za vse udeležence je predviden samopostrežni zajtrk, ki ga strežejo v sosednji stavbi (stavba B), za druge obroke pa poskrbijo sami. V domu je na voljo tudi (brezžični) dostop do interneta. Udeleženci lahko svoje avtomobile brezplačno parkirajo na parkirišču tik pred domom. Več podatkov o dijaškem domu je na spletni strani www.dic.si in hosteldic.com/SL/.
 • Dostop do interneta

  Udeleženci imajo dostop do (brezžičnega) interneta v vseh nadstropjih Filozofske fakultete in v Dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer bivajo.
 • Štipendije

  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je osrednja strokovna prireditev, s katero Republika Slovenija spodbuja študij in raziskovanje slovenskega jezika, literature in kulture po vsem svetu s podeljevanjem štipendij tujim državam na podlagi mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, zamejskim organizacijam in raziskovalcem, ki se strokovno ukvarjajo s slovenščino, ter študentom, ki na univerzah v tujini študirajo slovenščino. Prednost pri pridobitvi štipendij imajo slovenisti, univerzitetni učitelji, asistenti, podiplomski študenti in študenti višjih letnikov.

  Štipendije za 60. seminar slovenskega jezika, literature in kulture so podeljene v okviru lektoratov in študijev slovenščine na univerzah v tujini, na slovenskih zamejskih ustanovah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem ter v okviru meddržavnih kulturnih programov sodelovanja na ustreznih državnih ustanovah v tujini. Kandidati imajo možnost prejeti:

  • A) celotno štipendijo za strokovni in spremljevalni program ter namestitev v triposteljnih sobah z zajtrkom v dijaškem domu (z možnim doplačilom v višini 286 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 481 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom);
  • B) delno štipendijo za strokovni in spremljevalni program s sofinanciranjem namestitve z zajtrkom v dijaškem domu (z doplačilom v višini 108 EUR za triposteljno sobo z zajtrkom, 286 EUR za dvoposteljno sobo z zajtrkom in 481 EUR za enoposteljno sobo z zajtrkom; plačilo ob prihodu v dijaški dom).
 • Prijave

  Štipendiste vljudno prosimo, da do 1. aprila 2024 izpolnite prijavnico na naši spletni strani (60. SSJLK, Prijavnica). Prav tako prosimo, da nam do 1. aprila 2024 hkrati z izpolnjevanjem prijavnice pošljete tudi izpolnjen jezikovni test oz. nam ga pošljete na elektronska naslova [email protected] oz. [email protected].

  Prijave samoplačnikov na 60. seminar slovenskega jezika, literature in kulture sprejemamo do 1. maja 2024. Prijavite se lahko s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani (60. SSJLK, Prijavnica).

  V maju ali juniju 2024 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Plačila za samoplačnike

  Kotizacija krije lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, predavanja, učno gradivo, zbornik seminarja, spremljevalni program in organizacijo prireditve. Udeleženci samoplačniki lahko proti plačilu bivajo v Dijaškem domu Ivana Cankarja.

  Cene za samoplačnike:

  • kotizacija: 649 EUR
  • bivanje v triposteljni sobi z zajtrkom: 234 EUR
  • bivanje v dvoposteljni sobi z zajtrkom: 286 EUR
  • bivanje v enoposteljni sobi z zajtrkom: 481 EUR

  Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije. Prosimo vas, da nam kopijo potrdila o plačilu pošljete po e-pošti najpozneje do 20. junija 2024.

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali tudi jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.

  V maju ali juniju 2024 bomo z vami preko videokonference opravili uvrstitveni intervju.

 • Prihodi in odhodi udeležencev

  Datum prihoda v Dijaški dom Ivana Cankarja je za udeležence seminarja nedelja, 30. junij 2024. Program po urniku se začne v ponedeljek, 1. julija 2024, ob 9.00 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

  Odhod udeležencev s seminarja je v soboto, 13. julija 2024.

 • Potrdila in kreditne točke (ECTS)

  Udeleženke in udeleženci Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ob 80-odstotni prisotnosti na obveznem programu prireditve (lektorske vaje, konverzacija, fonetične vaje, konverzacija s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja) prejmejo potrdilo o udeležbi. Seminar je ovrednoten z evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS oz. KT). Če udeleženka oz. udeleženec redno obiskuje lektorske vaje, vaje iz konverzacije, vaje iz fonetike, vaje iz konverzacije s študentkami in študenti ljubljanske slovenistike oz. predavanja ter na koncu seminarja opravi izpit, se ji/mu priznajo 3 kreditne točke (3 KT).
 • Knjižnica in Knjigarna FF

  Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ima za udeleženke in udeležence seminarja ves čas prireditve odprta vrata. Udeleženke in udeleženci si lahko izposojajo knjižnično gradivo za študij in se posvetujejo s knjižničarkami. Vsako leto v času seminarja v knjižnici pripravijo posebno razstavo, s katero udeleženkam in udeležencem predstavijo aktualno strokovno literaturo, najboljša in nagrajena dela slovenskega leposlovja ter prevode v tuje jezike. Udeleženke in udeleženci si razstavo ogledajo v okviru lektorskih skupin.

  Knjigarna Filozofske fakultete ponuja udeleženkam in udeležencem letošnjega seminarja v času prireditve 25-odstotni popust pri nakupu učbenikov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter drugih publikacij Znanstvene založbe Filozofske fakultete.

 • Zdravstveno zavarovanje, dovoljenje za začasno prebivanje in prijava na policiji

  Vsem udeležencem svetujemo, da si v svojih državah uredijo potrdila o zdravstvenem zavarovanju, saj bodo sicer morali stroške zdravniške nege in zdravil plačati sami.

  Ker udeleženci seminarja ne bodo prišli v Slovenijo kot turisti, ampak zaradi študija oz. strokovnega izpopolnjevanja, jim prav tako svetujemo, da si pred prihodom uredijo dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji. Tako velja, da si morajo državljani držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) to dovoljenje urediti po 90 dneh od vstopa v Slovenijo, takoj po prihodu pa se morajo prijaviti na policiji. Državljani t. i. tretjih držav (države zunaj Evropske unije, Norveška, Islandija, Liechtenstein) pa dovoljenje za začasno prebivanje v Sloveniji potrebujejo tudi za kratke obiske.

 • Kontaktni naslov

  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
  Damjan Huber
  Trubarjeva cesta 3
  SI-1000 Ljubljana

  T: 00386 1 241 86 76
  E: [email protected], [email protected]

Program

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik