Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednica: Irena Novak Popov
Organizacija: Tjaša Alič
Založništvo: Metka Lokar
Vodja lektorjev: Đurđa Strsoglavec

Lektorice in lektorji

Uroš Urbanija
Katarina Ogrinc
Barbara Iskra
Rada Lečič
Nataša Hribar
Mateja Medvešek
Silva Kastelic
Andrej Šurla
Saša Poklač
Helena Kuster
Mojca Smolej
Urška Jarnovič
Klemen Lah
Urška Perenič

Fonetične vaje

Hotimir Tivadar

Asistentke

Tatjana Bonin
Laura Fekonja
Monika Pangeršič
Tanja Vidic
Nataša Zobec