Izpiti iz znanja slovenščine

Zasnovani so na štiristopenjskem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Vse štiri ravni upoštevajo govorca in stopnjo njegove samostojnosti pri sporazumevanju v slovenščini in so primerljive z dokumentom Skupni evropski jezikovni okvir:

Slovenščina kot drugi in tuji jezik Skupni evropski jezikovni okvir
Vstopna raven A1 osnovni uporabnik: vstopna raven
Osnovna raven A2 osnovni uporabnik: vmesna raven
B1 samostojni uporabnik: raven sporazumevalnega praga
Višja raven B2 samostojni uporabnik: višja raven
Raven odličnosti C1 učinkoviti uporabnik: raven učinkovitosti
C2 učinkoviti uporabnik: raven mojstrstva

Izpitno gradivo je pripravljeno po uveljavljenih mednarodnih standardih.

Od septembra 2016 do junija 2017 je bila v okviru združenja ALTE opravljena zunanja evalvacija izpitov iz znanja slovenščine. Po mnenju strokovne komisije izpiti iz znanja slovenščine na osnovni ravni, višji ravni in ravni odličnosti izpolnjujejo vse pogoje za znak kakovosti. Znak kakovosti se podeljuje za obdobje 5 let. Več …