Predstavitev

Izobraževanje je povezovalna dejavnost vseh Centrovih programov, ki za svoje kakovostno delovanje potrebujejo strokovno in didaktično usposobljene učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika. V ta namen organiziramo redna usposabljanja svojih sodelavcev v obliki krajših seminarjev, dvakrat na leto, decembra in junija, pa tudi večja, dvodnevna izobraževalna seminarja.

Ker se trudimo krog svojih sodelavcev razširiti z novimi, z znanjem in idejami polnimi učitelji slovenščine kot drugega in tujega jezika, organiziramo začetna in nadaljevalna usposabljanja za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, ki pomenijo kakovostno, specialistično usmerjeno nadgradnjo slovenistične izobrazbe.

Izobraževalne seminarje in različne vrste usposabljanj pa ponujamo tudi drugim – učiteljem v slovenskih šolah, ki potrebujejo specifična znanja, za poučevanje in lažjo integracijo otrok, katerih prvi jezik ni slovenščina, učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v zdomstvu in izseljenstvu, učiteljem v slovenskem zamejstvu, izpraševalcem na izpitih iz znanja slovenščine in vsem drugim, ki potrebujejo strokovna, pedagoška in didaktična znanja s področja slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Učenci, ki jih učijo pri nas usposobljeni učitelji, s slovenščino res nimajo težav!