Predstavitev

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik izdaja znanstvene in strokovne publikacije z vseh področij svoje dejavnosti: publikacije s prispevki z znanstvenih in strokovnih srečanj (Simpozij Obdobja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture) ter priročnike in učbenike za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Ponudbo učbenikov sistematično dopolnjuje z novimi učbeniki in dodatnimi učnimi gradivi, nekatere vsebine so dostopne v elektronski ali interaktivni obliki kot dopolnitev natisnjenega gradiva.

Izdaja tudi raznovrstno priložnostno tiskano gradivo, ki predstavlja posamezne programe ali Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik kot celoto, ter tiskovine, ki podajajo informacije o posameznih aktualnih prireditvah in projektih. Publikacije predstavlja tudi na knjižnih sejmih v Sloveniji in tujini (Slovenski knjižni sejem, Dnevi slovenske knjige, Sejem akademske knjige Liber.ac, knjižnem sejmu v Pragi).


Kontaktna oseba:
Mateja Lutar
T: +386 1 241 86 49