Izpitni roki 2018

  Osnovna raven Višja raven Raven odličnosti
Januar LU Rogaška Slatina: 26. 1.    
Februar      
Marec sobota, 3. 3.
ZI: 12.–17. 3.
ustno: petek, 2. 3.
pisno: sobota, 3. 3.
pisno in ustno: 
sobota, 17. 3.
April 

ZIK Črnomelj: 17. 4.
Cene Štupar: 18. 4.
LU Ajdoviščina: 21. 4.

   
Maj

sobota, 26. 5.
ZI: 28. 5.–2. 6.

ZZ Postojna: 19. 6.

ustno: petek, 25. 5.
pisno: sobota, 26. 5.
 
Junij   pisno in ustno: 
sobota, 2. 6.
Julij      
Avgust      
September sobota, 15. 9.
ZI: 10.–15. 9.

pisno: sobota, 15. 9.
ustno: ponedeljek, 17. 9.

pisno in ustno: 
sobota, 29. 9.
Oktober      
November sobota, 10. 11.
ZI: 12.–17. 11.
ustno: petek, 9. 11.
pisno: sobota, 10. 11.
 
December      

ZI = zunanji izvajalci po Sloveniji, ki izvajajo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni.

V istem mesecu se lahko prijavite le na en izpitni rok. Izpitni center si pridružuje pravico do spremembe navedenih datumov za izpite iz znanja slovenščine.

Izpitni center izpite iz znanja slovenščine izvaja na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Individualno opravljanje izpita

Če kandidatu datumi razpisanih izpitnih rokov ne ustrezajo, lahko na Izpitnem centru prosi za individualno opravljanje izpita. Cena za ta izpit je višja. Individualne izpite na vseh treh ravneh izvaja samo Izpitni center.
Več …