Izpitni roki 2020

Prijavi se

Izpitni roki za leto 2020 na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. 

Izpitni center si pridružuje pravico do spremembe navedenih datumov za izpite iz znanja slovenščine.

Izpitni center izpite iz znanja slovenščine izvaja na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Osnovna raven (A2–B1)

Izpitni roki:

 • 1. februar 2020
 • 6. junij 2020
 • 29. avgust 2020
 • 7. november 2020

Cena: 128,10 €

Izpitni roki zunanjih izvajalcev. 

Na istem izpitnem roku se kandidati lahko prijavijo le pri enem izvajalcu izpitov.

Višja raven (B2)

Izpitni roki:

 • 14. marec 2020
 • 13. julij 2020
 • 22. avgust 2020
 • 21. november 2020

Cena: 143,96 €

Raven odličnosti (C1–C2)

Izpitni roki:

 • 13. februar 2020
 • 19. junij 2020
 • 17. oktober 2020

Cena: 143,96 €

 

Individualno opravljanje izpita

Če kandidatu datumi razpisanih izpitnih rokov ne ustrezajo, lahko na Izpitnem centru prosi za individualno opravljanje izpita. Cena za ta izpit je višja. Individualne izpite na vseh treh ravneh izvaja samo Izpitni center.
Več …