46. SSJLK (2010)

ssjlk-46

46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
28. 6.–16. 7. 2010

SLOVANSTVO V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Zbornik 46. SSJLK


VSEBINA

Vera Smole
Uvodna beseda Prenesi PDF


PREDAVANJA

Jezik

Najda Ivanova
Ideja o slovanski vzajemnosti v zadnjih desetletjih 19. stoletja med znanostjo in ideologijo Prenesi PDF

Simona Klemenčič
Besede iz drugih slovanskih jezikov v slovenščini Prenesi PDF

Irena Orel
Slovanstvo v zgodovini slovenskega jezika Prenesi PDF

Marko Snoj
Slovenska zemljepisna imena v luči etimologije Prenesi PDF

Andreja Žele
O vplivih slovanskega jezikoslovja na obravnavo nekaterih skladenjskih pojavov v slovenščini Prenesi PDF

Literatura

Luka Vidmar
»Pájzhina« Jerneja Kopitarja in Žige Zoisa: prva povezava med slavističnim severom in jugom Prenesi PDF

Andrej Rozman
Ideja o literarni vzajemnosti med različnimi plemeni slovanskega naroda – včeraj in danes Prenesi PDF

Vladimir Osolnik
Slovanstvo v junaških pesnitvah južnih Slovanov (19. stoletje) Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
Še sreča, da je slovenščina (južno)slovanski jezik Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Primerjalna analiza lika čarovnice v ruskih in slovenskih pravljicah – študija primera: Jaga babe in Pehta Prenesi PDF

Kultura

Jože Ramovš
Slovenščina kot orodje človeškega dialoga Prenesi PDF

Vincenc Rajšp
Primož Trubar in slovanski svet Prenesi PDF

Drago Kunej
»Vtisi iz nove dežele maloznanega jezika« Zbiranje, snemanje in raziskovanje slovenskih ljudskih pesmi ruske folkloristke J. E. Linjove Prenesi PDF

Janko Rožič
Narodni stil v arhitekturi Prenesi PDF


IZBIRNI TEČAJI

Jezikoslovni tečaj

Matej Šekli
Oblikotvorje in jakostni naglas glagola v knjižni slovenščini Prenesi PDF

Literarni tečaj

Lijana Dejak, Tatjana Jamnik, Đurđa Strsoglavec
Prevajanje v slovenščino Prenesi PDF

Parada mladih

Mojca Horvat
Sadni, zelenjavni in cvetlični vrt v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA) Prenesi PDF

Mateja Kosi
Poudarjalni členkovni konektorji v govoru prleške vasi Cven Prenesi PDF

Alenka Jelovšek
Nemilo posluževanje inozemskih inačic v žurnalističnih umotvorih: »srbohrvatizmi« v časniku Delo po letu 1991 Prenesi PDF

Zuzanna Krystyna Kobos, Petra Jurič
Pogled v poljsko, slovensko in makedonsko jezikovno čustveno plat Prenesi PDF

Ana Cukijati
Spodbude literarnega ustvarjanja Pavline Pajk Prenesi PDF

Januška Gostenčnik
Vzporednice med demonskimi bitji na južnoslovanskem območju – nekrščene duše otrok in karakondžoli z delovanjem v »nekrščenih dnevih« Prenesi PDF

EKSKURZIJA

Jožica Narat
Celodnevna ekskurzija po Dolenjski: kulturna dediščina ob dolenjski avtocesti Prenesi PDF

Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF