Izobraževanja za prostovoljke in prostovoljce


Projekt VIME

  • Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence (Working With Volunteers In Migrant Language Education), program Erasmus+, aktivnost K2: sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.
  • V projektu VIME so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje migrantov in tako pomenijo dodano vrednost v procesih učenja jezika.
  • Eden od ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki migrantom pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu.