53. SSJLK (2017)

53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
3.–14. 7. 2017

LJUBEZEN V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA

Alojzija Zupan Sosič
Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi Prenesi PDF


Predavanja

Jezik

Nataša Jakop
Zaljubljeni do ušes in še čez: Eros v slovenski frazeologiji Prenesi PDF

Simona Kranjc
Ljubezen do jezika: dolžnost, potreba, kaj tretjega? Prenesi PDF

Andreja Žele, Boris Kern
Ljubezen na leksikografski pogled Prenesi PDF

Literatura

Aleksander Bjelčevič
Preslikavanje meščanskega pojmovanja pravice do poroke iz ljubezni v slovensko vaško povest Prenesi PDF

Branka Kalenić Ramšak
Kako sta viteška in pikareskna ljubezen vzpodbudili seviljskega šaljivca – primeri iz španske književnosti zlatega veka in njihov vpliv Prenesi PDF

Zvonko Kovač
Semantika ljubezni v slovenski in južnoslovanski poeziji (pesmi z naslovom ljubezen) Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Ljubezen v dveh romanih Ivana Cankarja Prenesi PDF

Kultura

Urša Ivanovič
»Živalska« ljubezen Prenesi PDF

Miklavž Komelj
»Sem li sam ljubezen?« Prenesi PDF

Roman Kuhar
Vse ljubezni so enako (s)lepe: razkritje istospolne usmerjenosti v družini Prenesi PDF

Maja Rus Makovec
Razumevanje ljubezni v psihiatriji Prenesi PDF


Izbirna tečaja

Draga Potočnjak
O ljubezni v slovenski dramatiki Prenesi PDF

Andrej Šurla
Ubeseditve ljubezni v besedilih slovenske zabavne glasbe Prenesi PDF

Parada mladih

Robert Kuret
»Hočem dobiti Sonjo nazaj … Tajsijevo Sonjo.« Ljubezen, ljubosumje in mimetična želja v Zupanovem romanu Potovanje na konec pomladi Prenesi PDF

Jernej Kusterle
Estetika grdega v odnosu do ljubezni v poeziji Petre Kolmančič Prenesi PDF

Nuša Ščuka
Spolno občutljiva raba jezika v spontanem formalnem javnem diskurzu Prenesi PDF


Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF