Zbornik 44. SSJLK (2008)

ssjlk-44

44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
23. 6. – 11. 7. 2008

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA, MEDIJI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


KAZALO

Mateja Pezdirc Bartol
Uvodna beseda


PREDAVANJA

Marko Stabej
Človek človeku jezik

Monika Kalin Golob
Naslovje v slovenskih tiskanih medijih: od izbesedilnih panaslovov do interpretativnih čeznaslovov

Hotimir Tivadar
Pravorečje, knjižni jezik in mediji

Mihaela Koletnik
Prekmursko narečje v medijih

Zinka Zorko
Koroško narečje v filmu (Prežihov Voranc: Boj na požiralniku, Pot na klop)

Katarina Podbevšek
Govor kot gledališko izrazilo (Na primeru Flisarjevega Akvarija)

Tomaž Toporišič
Levitve slovenske drame in gledališča

Miran Hladnik
Cvetje v jeseni

Stojan Pelko
Cvetje v jeseni Matjaža Klopčiča

Alojzija Zupan Sosič
Petelinji zajtrk, knjižna in filmska uspešnica

Zdenko Vrdlovec
Petelinji zajtrk v kinu in knjigi

Milena Mileva Blažić
Mladinska književnost in različni mediji – primerjalna analiza Cesarjevih novih oblačil (novela, pravljica, radijska igra)

Tanja Mastnak
Iz besede v sliko in nazaj

Gregor Pompe
Slovenska literatura in slovenska opera

Janez Strehovec
Medmrežje in literatura (Od internetske besedilnosti k digitalnim literaturam)

Sandra Bašić Hrvatin
Kaj počnejo »psi čuvaji«?


IZBIRNI TEČAJI

Irena Novak Popov                    
Glasbeni odmevi slovenske poezije

Nataša Logar                              
Poročevalstvo kot del jezika v medijih: kot poroča naša dopisnica, v domovini ni rednega dovoda transijade

Slovenski jezik in literatura na medmrežju

Miran Hladnik
Kako selimo slovensko književnost na splet

Renata M. Zamida
www.airbeletrina.si – literarni portal kot novi kulturni kod

Jana Zemljarič Miklavčič
E-slovenščina: jezikovni priročniki, orodja in viri 

Parada mladih

Matevž Rudolf
Slovenska literatura in film

Nuša Dedo Lale
Dramatizacije Krsta pri Savici

Jernej Mlekuž
Je več burekov kot klobas: burekov več v deželi kranjske klobase

Urška Kerin
Zamejsko časopisje v elektronski obliki kot orodje jezikovnega načrtovanja

Meta Klinar 
Prevodi slovenske književnosti v francoščino in odzivi medijev nanje


EKSKURZIJA

Ana Prevc Megušar
Po poteh Cvetja v jeseni


AVTORJI IN AVTORICE