51. SSJLK (2015)

ssjlk-51

51. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
6.–17. 7. 2015

DRŽAVA IN NAROD V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA

Hotimir Tivadar
Med državo in strateško pozicioniranim majhnim narodom, utemeljenim na jeziku, literaturi in kulturi … Prenesi PDF


Predavanja

Jezik 

Simona Kranjc
Internacionalizacija in raba jezika na univerzah Prenesi PDF

Vera Smole
Ko narečje v družini zamre Prenesi PDF

Marko Stabej
L’État, ce n’est pas moi (Država, to nisem jaz) Prenesi PDF

Andreja Žele
Do kod sežeta dejanska raba in funkcijskost slovenščine? Prenesi PDF

Gorazd Tivadar, Hotimir Tivadar
Problematika snemanja in zapisovanja govorjenih besedil na slovenskih sodiščih (na primeru sojenja na okrajnem sodišču v severovzhodni Sloveniji)Prenesi PDF

Literatura

Silvija Borovnik
Slovenski narod in država v izbranih esejih Draga Jančarja Prenesi PDF

Peter Svetina
Kaj pa je to država ali o rečeh države in režima v slovenski mladinski literaturi Prenesi PDF

Irena Novak Popov
Država in narod v sodobni slovenski poeziji Prenesi PDF

Kultura

Igor Grdina
Jezik in skupnost Prenesi PDF

Bojan Dobovšek, Branko Ažman, Boštjan Slak
Država Slovenija in globalna ekonomska kriza Prenesi PDF

Matej Šekli
Slovanski knjižni mikrojeziki: opredelitev in prikaz pojava znotraj slovenščine Prenesi PDF

Franci Just
Zakaj porabščina in kako dolgo še? Prenesi PDF


Izbirna tečaja

Nataša Gliha Komac
Kaj nam slovarsko spletišče Fran lahko pove o državi, narodu in slovenskem jeziku Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
Država in narod v prevodu Prenesi PDF

Parada mladih

Igor Žunkovič
Od sistema do identitete
Etični učinek sodobne slovenske dramatike s posebnim ozirom na tematizacijo slovenskega jezika in narodnostnih vprašanj Prenesi PDF

Lucia Gaja Scuteri
Jezikovni kotički na RTV Ljubljana in RTV Slovenija – kratek pregled od šestdesetih let do tretjega tisočletja Prenesi PDF

Janoš Ježovnik
Slovenščina zunaj meja Republike Slovenije (primer terskega narečja) Prenesi PDF

Alena Klvaňová
Kje je bila domovina aleksandrink? Prenesi PDF


Predstavitev avtorjev Prenesi PDF

Kazalo avtorjev Prenesi PDF