Arhiv vsebin in predavateljev

Naslovi predavanj na Junijskem izobraževanju

2018

 • Hotimir Tivadar: Različni pristopi poučevanja govora kot dodana vrednost pouka tujega jezika
 • Damjan Huber: Uvod v slovensko besedilno fonetiko: poudarek in premor
 • Ina Ferbežar: Po premoru: poslušanje
 • Marjana Šifrar Kalan: Mentalni leksikon in strategije za učenje besedišča za blazno uspešen spomin (SUB/BUS)
 • Vanja Jovićević: Razmišljanje je veščina
 • Andrej Leben, Dominik Srienc: Interakcijski prostor in sodobne literarne prakse koroških Slovencev
 • Andreja Ponikvar, Nataša Pirih Svetina: A, B, C … Gremo (predstavitev novega učbenika)
 • Magda Lojk, Tina Jugović, mag. Mateja Lutar, Matej Klemen: Klanec – družabna igra o Ivanu Cankarju (predstavitev)

2017

 • Skupina avtoric Oblik v oblakih: Predstavitev novih preglednic slovenskega jezika za tujejezične uporabnike slovenščine
 • Tanja Jerman s sodelavkami  in sodelavci CSDTJ: Vesele oblike  ̶  kako na privlačen način utrjevati slovnico pri pouku slovenščine
 • Andrej Šurla: Po poteh slovenske popularne glasbe
 • Esad Babačič: 40 let punka sploh in malo manj pri nas
 • Janez Skela: Teritorij kulture: Od veličastnosti do trivialnosti
 • Miran Hladnik: Literarnozgodovinska orodjarna ali Literatura v objemu wikijev
 • David Movrin: Slavist, jetnik, vozač, vohun: simulirane identitete na Filozofski fakulteti v povojnem obdobju
 • Tadeja Rozman: Jezikovna Slovenija; predstavitev spletnega portala

2016

2015

Starejše