52. SSJLK (2016)

52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
4.–15. 7. 2016

DRUGAČNOST V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA

Alojzija Zupan Sosič
Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi Prenesi PDF


Predavanja

Jezik

Maja Đukanović
Drug, drugačen : isti, enak Prenesi PDF

Erika Kržišnik
Vsak je sebi najbližji – ali res? Prenesi PDF

Martina Ožbot Currie
O drugačnosti prevodov in drugačnosti njihovega sodobnega raziskovanja Prenesi PDF

Literatura

Silvija Borovnik
Literarno-jezikovna polifonija in jezikovni prestop v literaturi Brine Svit Prenesi PDF

Miran Hladnik
Vključevanje drugega in drugačnega v slovensko literarno zgodovino Prenesi PDF

Vanesa Matajc
Vidiki »drugosti« v romanih Gabriele Babnik in v teoretskem kontekstu postkolonialnosti Prenesi PDF

Irena Novak Popov
Drugost kot prostor svobode: pesniško ustvarjanje Miklavža Komelja Prenesi PDF

Mateja Pezdirc Bartol
Drugačnost in identiteta v slikanici Prenesi PDF

Kultura

Lev Kreft
Razdvojenost v drugosti: slovenstvo med narodi Prenesi PDF

Tomaž Rauch
Slovenska ljudska glasba: takšna in drugačna Prenesi PDF

Suzana Tratnik
»Samo te stene so tvoje stene« Prenesi PDF


Izbirna tečaja

Barbara Korun
Eden od drugačnih pogledov na najnovejšo slovensko poezijo Drugega Prenesi PDF

Hotimir Tivadar
Slovenska fonetika za tuje študentke in študente Prenesi PDF

Parada mladih

Aljoša Harlamov
Lastno telo kot drugi: motiv potujitve in samovoljnega telesa v slovenskem modernističnem romanu Prenesi PDF

Klara Kožar Rosulnik
Biografsko učenje žensk v kontekstu migracij Prenesi PDF

Luigi Pulvirenti
Med jezikovno drugačnostjo in strategijami podomačevanja: izposojenke v slovenščini ter pomeni in raba besede ful Prenesi PDF


Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF