Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednica: Mateja Pezdirc Bartol
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Metka Lokar
Vodja lektorjev: Đurđa Strsoglavec

Lektorice in lektorja

Nataša Hribar
Eva Šprager
Barbara Iskra Šarec
Laura Fekonja
Rada Lečič
Andreja Ponikvar
Sanja Pirc
Urška Kerin
Andrej Šurla
Silva Kastelic
Tatjana Jamnik
Helena Kuster
Hotimir Tivadar
Urška Perenič

Fonetične vaje

Hotimir Tivadar

Asistentke in asistent

Andraž Jež
Petra Jurič
Nataša Medvešek
Valentina Novak
Maja Starc