Izpitni center

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je leta 1994 Vlada RS imenovala za strokovno komisijo za preverjanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter izdajanje ustreznih javno veljavnih listin (Ur. l. RS št. 47/1994). Z dejavnostmi, povezanimi z razvijanjem in izvajanjem izpitov iz znanja slovenščine, se ukvarja program Izpitni center, ki tudi pripravlja standarde znanja, ocenjevalna merila in strokovno usposablja avtorje izpitnih gradiv in izvajalce izpitov.

Od leta 2000 Izpitni center kot predstavnik Univerze v Ljubljani dejavno sodeluje v združenju evropskih jezikovnih testatorjev ALTE.