Zbornik 32. SSJLK (1996)

ssjlk-32

XXXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(24. 6. – 13. 7. 1996)

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA IN SLOVANSKI SVET – MEDSEBOJNI STIKI IN VPLIVI


KAZALO


JEZIK

Aleksandra Derganc
Nekatere paralele v zgodovini dvojine v slovanskih jezikih

Metka Furlan, Marko Snoj
Bezlajev Etimološki slovar slovenskega knjižnega jezika (ob izidu tretje knjige)

Franc Jakopin
Slovensko knjižno besedišče v stiku z drugimi slovanskimi jeziki

Irena Orel Pogačnik
Slovansko besedje v Nemško-slovenskem slovarju iz leta 1860

Breda Pogorelec
»Slovanska« ali »slovenska« naravnanost načrtovanja slovenskega knjižnega jezika v drugi polovici 19. stoletja (teze)

Jože Toporišič
Slovenski jezikoslovci zunaj domovine v svojih knjižnih izdajah

Ada Vidovič Muha
Tvorno razmerje med slovenskim in češkim jezikoslovjem 20. stoletja


LITERATURA

Aleksander Bjelčevič
Primerjalna slovanska metrika: zgodovina projekta in njegove metode

Helga Glušič
Slovenska sodobna proza

Miran Hladnik
Slovani v slovenski zgodovinski povesti

Niko Jež
Razvojna dinamika slovensko-poljskih literarnih stikov

Vladimir Osolnik
Slovenski vplivi v južnoslovanskih literarnih vedah 

Janez Rotar
Balade Petrice Kerempuha Miroslava Krleže in vprašanje poliglosije

Aleksander Skaza
F. M. Dostojevski v slovenski literarni kritiki in literarni vedi


KULTURA

Marija Bergamo
Iz slovensko-ruskih glasbenih stikov: simfonično mišljenje Aleksandra Skrjabina in Lucijana Marije Škerjanca (povzetek)

Irena Gantar Godina
Oris slovensko-slovanskih stikov do 1914

Peter Krečič
Arhitekt Jože Plečnik na praškem gradu

Andrej Rozman
Jernej Kopitar, Martin Hamuljak in Pavel Jozef Šafárik

Dragi Stefanija
Slovenci o Makedoniji in Makedoncih

Nace Šumi
Slovensko-češki stiki v likovni umetnosti (povzetek)


POSEBNI TEČAJI

Breda Pogorelec
Slovanski vplivi na oblikovanje slovenskega knjižnega jezika od 16. do 20. stoletja (teze)

Vesna Požgaj Hadži
Hrvaščina in slovenščina – kontrastivna predstavitev

Alenka Šivic Dular
Slovenščina med slovanskimi jeziki (teze)

Peter Skoberne
Potep med Krasom in morjem

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close