Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednica: Vera Smole
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar
Vodja lektorjev: Đurđa Strsoglavec

Lektorice in lektorja

Nataša Hribar
Eva Šprager
Tatjana Jamnik
Andreja Ponikvar
Ivana Petric Lasnik
Polona Liberšar
Barbara Upale
Laura Fekonja
Jernej Ključevšek
Andrej Šurla
Helena Kuster
Klemen Lah
Mojca Smolej
Urška Perenič
Ana Fras

Fonetične vaje

Hotimir Tivadar

Asistentke

Petra Jurič
Anita Marenk
Nataša Medvešek
Nina Pfajfar