Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednica: Vera Smole
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar
Vodja lektorjev: Hotimir Tivadar

Lektorice in lektorja

Nataša Hribar
Pavel Ocepek
Tatjana Jamnik
Ana Fras
Polona Liberšar
Andreja Ponikvar
Barbara Upale
Laura Fekonja
Jasmina Šuler Galos
Andrej Šurla
Helena Kuster
Mojca Stritar
Mojca Smolej
Nataša Logar Berginc
Urška Perenič
Natalija Toplišek
Saša Vojtech Poklač
Meta Klinar

Fonetične vaje

Hotimir Tivadar

Asistentke

Petra Jurič
Anita Marenk
Nataša Medvešek
Nina Pfajfar