60. SSJLK (2024)

60. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
1.–12. 7. 2024

PODOBA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA Prenesi celoten PDF

Jerca Vogel
Podoba v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi Prenesi PDF


Predavanja

Jezik

Vesna Mikolič
Intenziteta jezika kot podoba kulture in posameznika v različnih besedilnih zvrsteh in vrstah Prenesi PDF

Marko Stabej
Ikoničnost v pisnem javnem diskurzu Prenesi PDF

Hotimir Tivadar
Podoba prekmurščine in odnos do knjižnosti v slovenskem prostoru danes Prenesi PDF

Literatura

Aleksander Bjelčevič
Podoba meščanov pri Ivanu Tavčarju Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Podobe v kratki pripovedi Ivanke Hergold Prenesi PDF

Kultura

Martin Germ
Vloga bakrorezov v Valvasorjevih knjigah: od knjižne ilustracije do podobe kot avtonomnega nosilca sporočila Prenesi PDF

Urša Valič
Muzejski predmeti kot podobe skupnosti: 100 let Slovenskega etnografskega muzeja Prenesi PDF


Parada mladih

Marco Dorigo
Sociolingvistični okvir in tolmači v italijanskih fašističnih koncentracijskih taboriščih za jugoslovanske civiliste (1941–1943) Prenesi PDF

Dejan Gabrovšek
Ikoničnost v priredjih Prenesi PDF

Neža Kočnik
Podobje v slovenski taboriščni in zaporniški poeziji Prenesi PDF

Ana Rakovec
Literarna reprezentacija spomina v dveh sodobnih slovenskih romanih Prenesi PDF


Konferenca Slovenščina na tujih univerzah – podobe v prevajanju

Eliška Bernardová
Študentski prevodi kot način spoznavanja jezika, literature in kulture Prenesi PDF

Marta Cmiel-Bażant
Strategije kontekstualne adaptacije v prevodih slovenske otroške književnosti v poljščino Prenesi PDF

Maja Đukanović
Prevajanje kot del pouka slovenščine na lektoratu v Beogradu Prenesi PDF

Monika Gawlak
Prevodi naslovov slovenske proze na Poljskem Prenesi PDF

Mojca Jesenovec
Prevajanje v porabščino Prenesi PDF

Mariana Klymets, Olha Soroka
Ukrajinski prevod lastnih imen v mladinski prozi Jane Bauer Prenesi PDF

Svetlana Kmecová
Najnovejši prevodi slovenske književnosti v slovaščino Prenesi PDF

Jelena Konickaja
Prevajanje kot sestavni del pouka slovenščine: litovska izkušnja Prenesi PDF

Timothy Pogačar
Izidor ali Isidore? Agata ali Agatha? Osebna imena v prevodih Prenesi PDF

Julia Sarachu Vodopivec
Dvajset let popotovanja po slovenski literaturi in kulturni sceni Buenos Airesa Prenesi PDF

Jasmina Šuler Galos
Strategija kompenzacije v prevodu literarnih del: iz prevajalskega opusa Joanne Pomorske Prenesi PDF

Jelena Tušek, Laura Kovačič Taradej
Psihotipologija in prenos leksikalnih prvin v prevodu sorodnih jezikov Prenesi PDF

Saša Vojtech Poklač, Miloslav Vojtech
Problematika slovensko-slovaškega avdiovizualnega prevajanja (na primeru priprave sinhronizacije koprodukcijskega filma KapaPrenesi PDF


Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF

Damjan Huber, Mateja Lutar
60 let Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture Prenesi PDF