Izpitni center

IZPITNI CENTER razvija in izvaja izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ter na njihovi podlagi izdaja potrdila o tem znanju.

Več

IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE kot drugega in tujega jezika so namenjeni odraslim, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne ali zasebne namene. Opravljati jih je mogoče na osnovni ravni, na višji ravni in na ravni odličnosti.

Več

Prijava na izpit

Kontakt

E: izpitni.center@ff.uni-lj.si
T: +386 (0)1 241 86 47

PON–PET: 9.00–11.00 in 14.00–15.00
(vsako prvo sredo v mesecu do 17.00)
Do nadaljnega so uradne ure možne samo po telefonu in e-pošti.

Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino

kot drugi in tuji jezik
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana

Izpitni center izvaja vse izpite na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2, Ljubljana).

Znak kakovosti

Prijava na izpit

Trenutno sprejemamo prijave na naslednje izpitne roke:

 • vstopna raven: 22. 10. 2021 (rok za prijavo: 11. 10. 2021 do 15. ure, rok za plačilo: 12. 10. 2021 do 15. ure).
 • osnovna raven: 6. 11. 2021 (rok za prijavo: 26. 10. 2021 do 15. ure, rok za plačilo: 27. 10. 2021 do 15. ure)
 • višja raven: 19. 11. 2021 (rok za prijavo: 8. 11. 2021 do 15. ure, rok za plačilo: 9. 11. 2021 do 15. ure),
 • raven odličnosti: 15. in 16. 10. 2021 (rok za prijavo: 5. 10. 2021 do 15. ure, rok za plačilo: 6. 10. 2021 do 15. ure).

Vsi izpitni roki 2021.

Splošne informacije

Vse uporabnike izpitov iz znanja slovenščine obveščamo, da Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri razvijanju in izvajanju izpitov ne sodeluje z nobeno od ustanov, ki ponujajo izpite in potrdila iz znanja slovenščine zunaj Slovenije. Potrdila o znanju slovenščine, ki jih izdajajo druge ustanove, v Sloveniji niso javno veljavne oz. ne gre za mednarodno priznane listine.

 • Prijave in odjave

  Prijava na izpit

  Na izpit iz znanja slovenščine se kandidati lahko prijavijo tako, da:
  1) izpolnijo prijavnico in
  2) plačajo izpit.

  Naslov za pošiljanje prijavnic ali za osebno prijavo: Izpitni center, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; e-naslov: izpitni.center@ff.uni-lj.si.
  Na izpit na vstopni in osnovni ravni se kandidat lahko prijavi tudi pri katerem od zunanjih izvajalcev, izpite na višji ravni in ravni odličnosti izvaja samo Izpitni center.

  Po prejemu prijavnice boste prejeli račun za izpit, ki ga morate poravnati do roka, ki je naveden ob vsakem posameznem izpitnem roku.

  Izpit se izvede, če je prijavljenih najmanj šest kandidatov.

  Kandidati pred izpitom dobijo vabilo z natančnimi podatki o času in kraju izpita.

  Kandidat lahko izpit opravlja tudi individualno.

  Odjava od izpita

  Kandidat se od izpita lahko odjavi vsaj 2 delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok ali se mu vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopi brez odjave, se mora na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

 • Cena izpita

  Vstopna raven 105,00 EUR
  Osnovna raven 128,10 EUR
  Višja raven 143,96 EUR
  Raven odličnosti 143,96 EUR

  Cena vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

  Kandidati, ki so po Zakonu o urejanju trga dela (8. a člen) upravičeni do tečaja slovenščine in brezplačnega opravljanja izpita iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1), morajo ob prijavi na izpit obvezno predložiti pisno napotilo Zavoda RS za zaposlovanje. To potrdilo izvajalec zadrži.

  Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti originalno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti. Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje. Več …

  Cena za individualni izpit je višja.

 • Izvedba izpita

  Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Izpit na ravni odličnosti kandidati opravljajo z uporabo računalnikov (te priskrbi Izpitni center).

  Pisni in ustni del izpita na vstopni in osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu. Izpit na višji ravni in na ravni odličnosti se običajno izvede v dveh dneh (en dan pisni del, en dan ustni del).

 • Rezultati

  Kandidati svoje rezultate na izpitu dobijo najpozneje v 30 delovnih dneh od opravljanja izpita. Če kandidat izpit uspešno opravi, dobi spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Spričevalo je javno veljavna listina in jo kandidati lahko uporabijo za različne uradne namene.

  Če je kandidatov rezultat na izpitu negativen, dobi poročilo o opravljanju izpita.

 • Pravice kandidatov

  Po opravljanju izpita si kandidati v Izpitnem centru lahko ogledajo rešene izpitne pole in se o njih pogovorijo. Pri tem dobijo tudi pojasnilo o dodeljeni oceni. Za vpogled v izpitno dokumentacijo se morajo vnaprej dogovoriti.

  Kandidati se lahko pritožijo zoper izpitni postopek (v 8 dneh od opravljanja izpita) ali zoper rezultat na izpitu (v 8 dneh od prejema rezultata). Pritožba mora biti utemeljena in napisana v slovenskem jeziku.

  Naslov za pošiljanje pritožb:

  Univerza v Ljubljani
  Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 
  Pritožna komisija Izpitnega centra
  Kongresni trg 12
  SI-1000 Ljubljana

 • Kandidati s posebnimi potrebami

  Za kandidate s posebnimi potrebami se izvajanje izpita lahko prilagodi, na primer podaljša se čas pisanja, omogoči se branje z ustnic, poveča se tisk na izpitni poli in podobno. Kandidat lahko prilagojen izpit opravlja, če ob prijavi predloži prošnjo za prilagojeno opravljanje izpita in ustrezno potrdilo oziroma priporočilo zdravnika specialista.
 • Vzorčni testi

 • Pogosta vprašanja

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close