Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik,
ki deluje v okviru
Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,

letos prireja jubilejni

60. SEMINAR SLOVENSKEGA JEZIKA, LITERATURE IN KULTURE

z naslovno temo

Podoba v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
(1.–12. 7. 2024)

Seminar je tradicionalna prireditev, ki vsako leto v juliju na Filozofski fakulteti v Ljubljani združi množico udeležencev z vseh koncev sveta v skupnem prizadevanju pridobiti čim več znanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter spoznati in občutiti slovensko aktualno življenje in dogajanje. Letos se bo na prireditvi zbralo 106 udeležencev iz 25 držav – študenti in univerzitetni profesorji slovenščine, slavisti in drugi znanstveni delavci, prevajalci ter zaposleni v šolstvu in kulturi iz slovenskega zamejstva.

V torek, 2. julija, ob 20. uri bomo seminar slovesno odprli na Ljubljanskem gradu. Seminariste, nekdanje udeležence in druge goste iz Slovenije in tujine bodo pozdravili rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, dekanja Filozofske fakultete prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, podžupan Mestne občine Ljubljana gospod Dejan Crnek, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Jure Gašparič, predstojnica Oddelka za slovenistiko prof. dr. Simona Kranjc, predstojnik Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik prof. dr. Marko Stabej in predsednica 60. seminarja izr. prof. dr. Jerca Vogel, ki bo prireditev tudi povezovala. Med prireditvijo bomo prisluhnili glasbenemu nastopu Jureta Ivanušiča, odprli pa bomo tudi pregledno razstavo o 60-letni zgodovini Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ter drugih dejavnostih Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Na slovesnosti bomo tretjič podelili Toporišičevo priznanje, ki ga bo za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke na vseh stopnjah izobraževanja ter izkazano večdesetletno sodelovanje in krepitev sodelovanja med ustanovami oziroma posamezniki na področju slovenistike prejela izr. prof. dr. Maria Bidovec, profesorica za slovenistiko na Univerzi Orientale v Neaplju, prvič pa bomo podelili Toporišičevo priznanje za izjemen študentski dosežek, ki ga bo prejel Gašper Tonin, absolvent magistrskega študija slovenistike in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti ter diplomant Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Strokovni del programa seminarja poleg jezikovnega pouka s konverzacijami in fonetičnimi vajami sestavlja tudi 11 predavanj o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi na temo Podoba v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Predavanja so javna in odprta za vse, ki jih tematika zanima, potekajo pa v predavalnici 34 na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Aškerčeva 2):

 • Sreda, 3. 7., 14.00–14.45: Marko Stabej: Ikoničnost v pisnem javnem diskurzu
 • Četrtek, 4. 7., 14.00–14.45: Alojzija Zupan Sosič: Podobe v kratki pripovedi Ivanke Hergold
 • Četrtek, 4. 7., 14.45–15.30: Hotimir Tivadar: Podoba prekmurščine in odnos do knjižnosti v slovenskem prostoru danes
 • Petek, 5. 7., 14.00–14.45: Martin Germ: Vloga bakrorezov v Valvasorjevih knjigah: od knjižne ilustracije do podobe kot avtonomnega nosilca sporočila
 • Petek, 5. 7., 14.45–15.30: Urša Valič: Muzejski predmeti kot podobe skupnosti: 100 let Slovenskega etnografskega muzeja
 • Ponedeljek, 8. 7., 14.00–14.45: Vesna Mikolič: Intenziteta jezika kot podoba kulture in posameznika v različnih besedilnih zvrsteh in vrstah
 • Ponedeljek, 8. 7., 14.45–15.30: Aleksander Bjelčevič: Podoba meščanov pri Ivanu Tavčarju
 • Torek, 9. 7., 14.00–14.30: Marco Dorigo: Sociolingvistični okvir in tolmači v italijanskih fašističnih koncentracijskih taboriščih za jugoslovanske civiliste (1941–1943)
 • Torek, 9. 7., 14.30–15.00: Neža Kočnik: Podobje v slovenski taboriščni in zaporniški poeziji
 • Četrtek, 11. 7., 14.00–14.30: Dejan Gabrovšek: Ikoničnost v priredjih
 • Četrtek, 11. 7., 14.30–15.00: Ana Rakovec: Literarna reprezentacija spomina v dveh sodobnih slovenskih romanih

Vsa predavanja so objavljena na spletni strani prireditve in v seminarski monografiji, ki bo natisnjena ob začetku seminarja, 1. julija, ter bodo pozneje na voljo tudi na spletnem portalu Videolectures.

Popoldansko-večerni spremljevalni program letos vključuje glasbeni nastop Jureta Ivanušiča v okviru slovesnosti ob začetku seminarja, vodene oglede Ljubljane, Ljubljanskega gradu in razstave v Slovenskem etnografskem muzeju (Človek in čas: Prvih 100), ogled slovenskega filma Gepack in plesno-glasbene predstave LakeLess, družabno-plesni večer z Akademsko folklorno skupino France Marolt, glasbeni večer z DJ-jem in karaokami, celodnevno ekskurzijo v Postojnsko jamo, Pliskovico in Piran ter popoldansko ekskurzijo v Radovljico in na Bled.

V okviru prireditve bo potekala tudi tretja dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom Slovenščina na tujih univerzah – podobe v prevajanju (2. in 3. 7. 2024), na kateri bo svoje prispevke predstavilo 16 učiteljev in raziskovalcev iz 11 držav (Argentine, Češke, Hrvaške, Litve, Madžarske, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Ukrajine in Združenih držav Amerike), ki se pri svojem znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu na univerzah ter drugih institucijah po svetu posvečajo slovenščini.

Seminaristi se prireditve udeležujejo s pomočjo štipendij, ki jih tujim državam podeljuje Republika Slovenija v okviru meddržavnih pogodb in sporazumov (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije RS) ter slovenskim zamejskim organizacijam (Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu). Poleg obeh ministrstev sta k izvedbi letošnje prireditve pripomogli še Mestna občina Ljubljana in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Predsednica jubilejnega 60. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture je izr. prof. dr. Jerca Vogel, organizatorja prireditve sta doc. dr. Damjan Huber, ki je hkrati tudi vodja lektorjev oz. učiteljev, in Teja Rebernik, vodja konference je doc. dr. Mojca Nidorfer, tehnična urednica seminarskih publikacij pa mag. Mateja Lutar.


Kontakt:

doc. dr. Damjan Huber, [email protected], 041 341 830

Povezave:

Seminar so omogočili

  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
  • Mestna občina Ljubljana
  • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
  • Univerza v Ljubljani
  • Filozofska fakulteta
  • SLOVENISTIKA
  • Delo
  • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik