Zbornik 34. SSJLK (1998)

ssjlk-34

XXXIV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
(29. 6. – 18. 7. 1998)

DEŽELE IN MESTA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


KAZALO


JEZIK

Ada Vidovič Muha
Kocbekov in Voduškov delež v slovenski jezikoslovni misli

Marko Stabej
Oblikovanje knjižnega jezika v 19. stoletju med narodno enotnostjo in socialno razločevalnostjo

Irena Orel
Dežele v besedi – besede v deželah

Erika Kržišnik
Socialna zvrstnost in frazeologija

Marja Bešter
»Govorjenje na fanta« v gorenjskem narečju


LITERATURA

Irena Novak Popov
Dežele in mesta v slovenski poeziji

Miran Hladnik
Regionalizem in slovenska književnost

Peter Svetina
Kdo v Ljubljani rabuta krofe: dogajališča slovenske mladinske kriminalke


KULTURA

Rudi Rizman
Multikulturalizem in izzivi globalizacije

Nace Šumi
Regionalne značilnosti v umetnosti na Slovenskem (teze)

Dušan Ogrin
Raznovrstnost slovenske krajine in ohranitev njene prepoznavnosti

Branko Goropevšek
Celje na meji evropskega vzhoda in zahoda skozi čas

Marija Smolić, Nataša Pirih
Predstavljanje dežele v učbenikih in tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika

Marija Stanonik
Kakor ti meni, tako jaz tebi!


POSEBNI TEČAJI

Vera Smole
Slovenske dežele in njihova narečja

Marija Smolić
Slovenska krajina v oblikovanju kulturne dediščine in življenjskih vzorcev

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close