45. SSJLK (2009)

ssjlk-45

45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
22. 6.–10. 7. 2009

TELO V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


VSEBINA

Mateja Pezdirc Bartol 
Uvodna beseda


PREDAVANJA

Irena Orel
Telo v slovenskih besedilih skozi tisočletja: od solznega v Brižinskih spomenikih do Levstikove telovadbe

Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Telo in čustva v slovenskih jezikovnih metaforah z vidika kognitivnega jezikoslovja

Jožica Škofic
Pomensko polje telo v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

Mojca Ramšak
Družbene podobe telesa na jeziku: lingvistično-medicinska razprava o metaforah in raku

Miran Hladnik
Iz kakšnega testa so slovenski junaki

Irena Novak Popov                   
Podobe telesa v sedanji slovenski poeziji

Đurđa Strsoglavec                     
Zakaj je voditeljica v trenerki čisto druga oziroma ali (oblečeno) telo naredi čefurja?

Milena Mileva Blažić                  
Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič

Mateja Pezdirc Bartol                 
Hrana in žretje kot oblika razčlovečenja v slovenski dramatiki

Tomaž Toporišič                       
Semiotično in fenomenalno telo slovenskega gledališča

Bojana Kunst                            
Telo sodobnega plesa in njegov glas

Sarival Sosič                          
Telo v slovenski likovni umetnosti

Melita Zajc                                
Podobe telesa kot podobe človeka – vprašanja identitete (Telo v novejši slovenski avdiovizualni kulturi)

Zdravko Zupančič                      
Telo in strah pred nastopom


IZBIRNI TEČAJI

Jezikovni tečaj

Erika Kržišnik                            
Telo in frazeologija

Literarni tečaj

Alojzija Zupan Sosič                   
Telo v slovenski erotični pesmi

Parada mladih

Anja Bajda                               
Prevrednotenje pogleda na telo in moško-ženske odnose v ludistični dramatiki

Barbara Fužir                            
Zofka Kveder kot razbijalka patriarhalnih vzorcev v literaturi s posebnim ozirom na odnos do telesa (spolnost, materinstvo, detomor, umor, samomor)

Mojca Jesenovec                       
Po slovensko – s telesom

Inga Yarova                             
Ideografski opis slovenske frazeologije kot reprezentacija fragmenta slovenske jezikovne slike sveta

Vesna Vučajnk                          
Motiv plesa v slovenski poeziji

Andrej Zavrl                             
Resnica telesa in laži razuma v prvem slovenskem gejevskem romanu


EKSKURZIJA

Damjana Kern  
Začutimo Slovenijo: celodnevna ekskurzija na Kras in Obalo


Predstavitev avtoric in avtorjev

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close