45. SSJLK (2009)

ssjlk-45

45. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
22. 6.–10. 7. 2009

TELO V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Prenesi zbornik seminarja (PDF)


VSEBINA

Mateja Pezdirc Bartol 
Uvodna beseda


PREDAVANJA

Irena Orel
Telo v slovenskih besedilih skozi tisočletja: od solznega v Brižinskih spomenikih do Levstikove telovadbe

Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Telo in čustva v slovenskih jezikovnih metaforah z vidika kognitivnega jezikoslovja

Jožica Škofic
Pomensko polje telo v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

Mojca Ramšak
Družbene podobe telesa na jeziku: lingvistično-medicinska razprava o metaforah in raku

Miran Hladnik
Iz kakšnega testa so slovenski junaki

Irena Novak Popov                   
Podobe telesa v sedanji slovenski poeziji

Đurđa Strsoglavec                     
Zakaj je voditeljica v trenerki čisto druga oziroma ali (oblečeno) telo naredi čefurja?

Milena Mileva Blažić                  
Motiv telesa v kratki sodobni pravljici Svetlane Makarovič

Mateja Pezdirc Bartol                 
Hrana in žretje kot oblika razčlovečenja v slovenski dramatiki

Tomaž Toporišič                       
Semiotično in fenomenalno telo slovenskega gledališča

Bojana Kunst                            
Telo sodobnega plesa in njegov glas

Sarival Sosič                          
Telo v slovenski likovni umetnosti

Melita Zajc                                
Podobe telesa kot podobe človeka – vprašanja identitete (Telo v novejši slovenski avdiovizualni kulturi)

Zdravko Zupančič                      
Telo in strah pred nastopom


IZBIRNI TEČAJI

Jezikovni tečaj

Erika Kržišnik                            
Telo in frazeologija

Literarni tečaj

Alojzija Zupan Sosič                   
Telo v slovenski erotični pesmi

Parada mladih

Anja Bajda                               
Prevrednotenje pogleda na telo in moško-ženske odnose v ludistični dramatiki

Barbara Fužir                            
Zofka Kveder kot razbijalka patriarhalnih vzorcev v literaturi s posebnim ozirom na odnos do telesa (spolnost, materinstvo, detomor, umor, samomor)

Mojca Jesenovec                       
Po slovensko – s telesom

Inga Yarova                             
Ideografski opis slovenske frazeologije kot reprezentacija fragmenta slovenske jezikovne slike sveta

Vesna Vučajnk                          
Motiv plesa v slovenski poeziji

Andrej Zavrl                             
Resnica telesa in laži razuma v prvem slovenskem gejevskem romanu


EKSKURZIJA

Damjana Kern  
Začutimo Slovenijo: celodnevna ekskurzija na Kras in Obalo


Predstavitev avtoric in avtorjev