49. SSJLK (2013)

ssjlk-49

49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
1.–12. 7. 2013

ETIKA V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Zbornik 49. SSJLK


VSEBINA

Aleksander Bjelčevič
Uvodna beseda Prenesi PDF

 


PREDAVANJA

 

Erika Kržišnik
Negativna vrednotenjska zaznamovanost leksemov v slovenščini Prenesi PDF

Aleksander Bjelčevič
Pornografija pri pouku slovenščine Prenesi PDF

Urška Perenič
Intersubjektivnost kot etično načelo (empiričnega) literarnega raziskovanja Prenesi PDF

Branislava Vičar
»Si kdaj videl svobodnega konja?« Filozofski kontekst animalistične etike v poeziji Jureta Detele in Miklavža Komelja Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Etika partizanov v sodobnem slovenskem romanu Prenesi PDF

Ivan Bernik, Irena Klavs
Spolna morala v Sloveniji Prenesi PDF

Ranka Ivelja
Novinarstvo in etika ali kdaj pes čuvaj ne potrebuje nagobčnika Prenesi PDF

Friderik Klampfer
Etika v Sloveniji – kritičen filozofski pogled Prenesi PDF

Božo Repe
Zgodovina, zgodovinopisje in etika Prenesi PDF

Mirjana Nastran Ule
Spreminjanje vrednot v sodobnih življenjskih potekih Prenesi PDF

Izbirni tečaji

Ina Ferbežar
(Jezikovni) testi: moč argumenta ali argument moči? Prenesi PDF

Alenka Jovanovski
Kaj je etična razsežnost v poeziji in v literarnovednih obravnavah poezije? Prenesi PDF

Parada mladih

Mateja Forte
»Besede bolijo«. Jezik, stereotip, diskurz, etika v jeziku in ljudje s posebnimi potrebami Prenesi PDF

Damjan Popič
Je etično popravljati prevode? Prenesi PDF

Lidija Rezoničnik
Balada o trobenti in oblaku: moralni imperativ v noveli in filmski adaptaciji Prenesi PDF

Predstavitev avtorjev Prenesi PDF