54. SSJLK (2018)

54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
2.–13. 7. 2018

1918 V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA

Mojca Smolej
1918 Prenesi PDF


Predavanja

Jezik

Erika Kržišnik
Vinjete in Podobe iz sanj – mejnika v stilistični izrabi
frazeologije Prenesi PDF

Marko Stabej
Slovenska jezikovna skupnost 1918: Obredi ob prehodu Prenesi PDF

Hotimir Tivadar
Oče Stanislav Škrabec – jezikoslovec in oče slovenske
fonetike ter pravorečja Prenesi PDF

Literatura

Alojzija Zupan Sosič
Novosti v treh romanih Ivana Cankarja Prenesi PDF

Mateja Pezdirc Bartol
Cankarjevo Pohujšanje in vprašanje formalnih inovacij Prenesi PDF

Darja Pavlič
Narativnost in dekadenca v Cankarjevih Dunajskih večerih Prenesi PDF

Kultura

Amir Muratović
Resnično življenje Ivana Cankarja Prenesi PDF

Katarina Keber
Španska gripa leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru Prenesi PDF

Rok Stergar
Vojna, lakota, ujetništvo, negotovost in Jugoslavija. Leto 1918 na prostoru današnje Slovenije Prenesi PDF

Katja Mahnič
Josip Mantuani in njegovo poročilo o kulturnozgodovinskih zbirkah na slovenskem ozemlju iz leta 1918 Prenesi PDF


Izbirna tečaja

Nataša Jakop
Leto 1918 kot vir novih stalnih besednih zvez: od prve svetovne vojne do španske gripe Prenesi PDF

Andraž Jež
Katera stoletnica? Vojna, mir in slovenska književnost leta 1918 Prenesi PDF

Parada mladih

Martina Potisk
»Iz naroda za narod.« Leto 1918 v luči (po)vojnih razglednic Maksima Gasparija Prenesi PDF

Sara Jeromel
Motivika cankarjanske matere v novih medijih Prenesi PDF

Ivana Zajc
Književnost pri esejskem delu mature iz materinščine v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem Prenesi PDF

Mateja Brus
Slovensko-italijanski kontrastivni vidiki jezikovne podobe oglasnih besedil Prenesi PDF


Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF