Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednik prireditve: Aleksander Bjelčevič
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar
Vodja lektorjev: Hotimir Tivadar

Lektorice in lektorja

Laura Fekonja
Ana Fras
Polona Liberšar
Pavel Ocepek
Urška Perenič
Andreja Ponikvar
Mojca Stritar
Andrej Šurla
Saša Vojtech Poklač

Konverzacija (študentke slovenistike)

Nina Beguš
Petra Jurič
Anita Marenk
Nataša Medvešek
Katja Piuzi
Maja Rančigaj
Martina Toplišek

Fonetične vaje

Hotimir Tivadar

Asistentke

Nina Beguš
Petra Jurič
Anita Marenk
Nataša Medvešek