57. SSJLK (2021)

57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
5.–16. 7. 2021

USTVARJALKE V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA

Alenka Žbogar
Ustvarjalke Prenesi PDF


Predavanja

Jezik

Mojca Smolej
Spolski vidiki slovenskega jezika Prenesi PDF

Saška Štumberger
Raba ženskih slovničnih oblik v slovenskem knjižnem jeziku Prenesi PDF

Branislava Vičar
Seksistični grafiti in njihova preoblikovanja Prenesi PDF

Literatura

Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk
Slovenske pravljičarke Prenesi PDF

Katja Mihurko Poniž
Zofka Kveder kot kulturna posrednica Prenesi PDF

Irena Novak Popov
Nove poetike sodobnih slovenskih pesnic Prenesi PDF

Urška Perenič
Prispevek Luize Pesjak h konstituiranju slovenske kratke pripovedne proze Prenesi PDF

Kultura

Milica Antić Gaber
Ženske, izobrazba in družbena moč: dolga pot do vrhov akademskega polja Prenesi PDF

Saša Babič
Stereotipna podoba ženske v slovenskih folklornih obrazcih Prenesi PDF

Tone Smolej
Prvih deset slovenskih doktoric filozofije Prenesi PDF 


Parada mladih

Neža Marija Slosar
Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi skozi ulična poimenovanja Prenesi PDF

Ivana Zajc
Sodobne slovenske dramatičarke: tematsko-formalne novosti in primera sodobnih dramskih besedil za osnovno in srednjo šolo Prenesi PDF


Avtorice in avtorji Prenesi PDF