17. september 2019

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani išče učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika za izvedbo lektorata na Univerzi v Banjaluki, Bosna in Hercegovina

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končana magistrska stopnja bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje srbskega/hrvaškega/bosanskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o izvedbi lektorata (poučevanje 8 pedagoških ur vsakih 14 dni) bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a za obdobje od oktobra 2019 do junija 2020.

Stanovanje bo zagotovila univerza gostiteljica, kritje potnih stroškov in avtorski honorar pa Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov [email protected]

Dodatne informacije na [email protected] (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).

 

16. julij 2019

Univerza v Lodžu na Poljskem objavlja prosto delovno mesto učitelja/učiteljice slovenščine za študijsko leto 2019/2020. 

Pogoji:
• univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
• znanje poljskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
• zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
• poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z Univerzo v Lodžu v septembru za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Stanovanje bo zagotovila tuja univerza, kritje potnih stroškov in avtorski honorar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 26. julija 2019 na naslova [email protected]  in [email protected] 

Dodatne informacije na [email protected] (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).

 

8. januar 2019

Univerza za mednarodne študije v Pekingu (BISU) na Kitajskem razpisuje dve delovni mesti za učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika:

Pogoji:

 • naravni govorec/govorka slovenščine;
 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri ali končana 1. bolonjska stopnja humanistične smeri in dve leti izkušenj s poučevanjem slovenščine;
 • znanje kitajskega oziroma angleškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bosta izbrana kandidata/kandidatki sklenila/-i z Univerzo za mednarodne študije v Pekingu (BISU).

Eno delovno mesto je razpisano za poletni semester študijskega leta 2018/2019, z možnostjo podaljšanja, začetek dela konec februarja. Drugo delovno mesto je razpisano za študijsko leto 2019/2020, za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Učna obveznost 16 ur tedensko, plačilo približno 1.900 EUR bruto, univerza BISU bo zagotovila tudi brezplačno nastanitev in povrnila potne stroške.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 18. januarja 2019 po e-pošti na naslov [email protected].

Dodatne informacije: [email protected], Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 

21. november 2018

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi k sodelovanju učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Filozofski fakulteti Univerze na Reki, Hrvaška, za poučevanje na lektoratu slovenščine 2 uri tedensko v poletnem semestru študijskega leta 2018/2019, z možnostjo podaljšanja sodelovanja.

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje hrvaškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/a z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, plačilo za opravljene ure in povrnitev potnih stroškov. Začetek dela v februarju 2019.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 29. novembra 2018 po e-pošti na naslov [email protected].

Dodatne informacije: [email protected], Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 

11. maj 2018

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja delovni mesti za 2 učitelja/učiteljici slovenščine kot tujega jezika na Univerzi za mednarodne študije v Pekingu (BISU) na Kitajskem za študijsko leto 2018/2019, z zaposlitvijo na tuji univerzi.

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje kitajskega oziroma angleškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bosta izbrana kandidata/kandidatki sklenila/-i z Univerzo za mednarodne študije v Pekingu (BISU) za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, začetek dela v septembru. Plačilo približno 1.700 EUR neto, univerza bo zagotovila tudi nastanitev in povrnila potne stroške.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 21. maja 2018 po e-pošti na naslov [email protected].

Dodatne informacije: [email protected], Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 

Junij 2017

Objava prostih mest učiteljev slovenščine na tujih univerzah

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani išče kandidate/kandidatke za:

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Univerzi v Bukarešti v Romuniji

– zaposlitev za polni delovni čas na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje romunskega jezika oz. enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici;

Pogodbo o zaposlitvi na Univerzi v Bukarešti bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani v septembru, stanovanje bo zagotovila tuja univerza.

 

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Univerzi v Kölnu v Nemčiji za študijsko leto 2017/2018 – zaposlitev za polovični delovni čas na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje nemškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici;

Pogodbo o polovični zaposlitvi na Univerzi v Kölnu bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani v septembru za določen čas enega leta, stanovanje bo zagotovila tuja univerza.

 

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu v Ukrajini za študijsko leto 2017/2018, zaposlitev za polni delovni čas na tuji univerzi

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje ukrajinskega jezika oz. enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici;

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z Državno univerzo Tarasa Ševčenka v Kijevu v septembru za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Stanovanje bo zagotovila tuja univerza, kritje potnih stroškov in avtorski honorar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Univerzi za mednarodne študije (BISU) v Pekingu na Kitajskem za študijsko leto 2017/2018, zaposlitev za polni delovni čas na tuji univerzi

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje kitajskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z Univerzo za mednarodne študije v Pekingu (BISU) na Kitajskem v septembru za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Univerza BISU bo zagotovila tudi nastanitev in povrnila potne stroške.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 23. junija 2017 po e-pošti na [email protected] ali na naslovu Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Dodatne informacije o pogojih dela na tel. št. (01) 241-86-75 (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).