17. september 2019

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani išče učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika za izvedbo lektorata na Univerzi v Banjaluki, Bosna in Hercegovina

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končana magistrska stopnja bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje srbskega/hrvaškega/bosanskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o izvedbi lektorata (poučevanje 8 pedagoških ur vsakih 14 dni) bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a za obdobje od oktobra 2019 do junija 2020.

Stanovanje bo zagotovila univerza gostiteljica, kritje potnih stroškov in avtorski honorar pa Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov stu@ff.uni-lj.si

Dodatne informacije na stu@ff.uni-lj.si (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).

 

16. julij 2019

Univerza v Lodžu na Poljskem objavlja prosto delovno mesto učitelja/učiteljice slovenščine za študijsko leto 2019/2020. 

Pogoji:
• univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
• znanje poljskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
• zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
• poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z Univerzo v Lodžu v septembru za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Stanovanje bo zagotovila tuja univerza, kritje potnih stroškov in avtorski honorar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 26. julija 2019 na naslova kadrovskasluzbaFF@ff.uni-lj.si  in stu@ff.uni-lj.si 

Dodatne informacije na stu@ff.uni-lj.si (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).

 

8. januar 2019

Univerza za mednarodne študije v Pekingu (BISU) na Kitajskem razpisuje dve delovni mesti za učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika:

Pogoji:

 • naravni govorec/govorka slovenščine;
 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri ali končana 1. bolonjska stopnja humanistične smeri in dve leti izkušenj s poučevanjem slovenščine;
 • znanje kitajskega oziroma angleškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bosta izbrana kandidata/kandidatki sklenila/-i z Univerzo za mednarodne študije v Pekingu (BISU).

Eno delovno mesto je razpisano za poletni semester študijskega leta 2018/2019, z možnostjo podaljšanja, začetek dela konec februarja. Drugo delovno mesto je razpisano za študijsko leto 2019/2020, za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Učna obveznost 16 ur tedensko, plačilo približno 1.900 EUR bruto, univerza BISU bo zagotovila tudi brezplačno nastanitev in povrnila potne stroške.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 18. januarja 2019 po e-pošti na naslov stu@ff.uni-lj.si.

Dodatne informacije: stu@ff.uni-lj.si, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 

21. november 2018

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani vabi k sodelovanju učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Filozofski fakulteti Univerze na Reki, Hrvaška, za poučevanje na lektoratu slovenščine 2 uri tedensko v poletnem semestru študijskega leta 2018/2019, z možnostjo podaljšanja sodelovanja.

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje hrvaškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/a z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, plačilo za opravljene ure in povrnitev potnih stroškov. Začetek dela v februarju 2019.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 29. novembra 2018 po e-pošti na naslov stu@ff.uni-lj.si.

Dodatne informacije: stu@ff.uni-lj.si, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 

11. maj 2018

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja delovni mesti za 2 učitelja/učiteljici slovenščine kot tujega jezika na Univerzi za mednarodne študije v Pekingu (BISU) na Kitajskem za študijsko leto 2018/2019, z zaposlitvijo na tuji univerzi.

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje kitajskega oziroma angleškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bosta izbrana kandidata/kandidatki sklenila/-i z Univerzo za mednarodne študije v Pekingu (BISU) za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, začetek dela v septembru. Plačilo približno 1.700 EUR neto, univerza bo zagotovila tudi nastanitev in povrnila potne stroške.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 21. maja 2018 po e-pošti na naslov stu@ff.uni-lj.si.

Dodatne informacije: stu@ff.uni-lj.si, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik

 

Junij 2017

Objava prostih mest učiteljev slovenščine na tujih univerzah

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani išče kandidate/kandidatke za:

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Univerzi v Bukarešti v Romuniji

– zaposlitev za polni delovni čas na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje romunskega jezika oz. enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici;

Pogodbo o zaposlitvi na Univerzi v Bukarešti bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani v septembru, stanovanje bo zagotovila tuja univerza.

 

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Univerzi v Kölnu v Nemčiji za študijsko leto 2017/2018 – zaposlitev za polovični delovni čas na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje nemškega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici;

Pogodbo o polovični zaposlitvi na Univerzi v Kölnu bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani v septembru za določen čas enega leta, stanovanje bo zagotovila tuja univerza.

 

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu v Ukrajini za študijsko leto 2017/2018, zaposlitev za polni delovni čas na tuji univerzi

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje ukrajinskega jezika oz. enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici;

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z Državno univerzo Tarasa Ševčenka v Kijevu v septembru za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Stanovanje bo zagotovila tuja univerza, kritje potnih stroškov in avtorski honorar Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

 1. učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na Univerzi za mednarodne študije (BISU) v Pekingu na Kitajskem za študijsko leto 2017/2018, zaposlitev za polni delovni čas na tuji univerzi

Pogoji:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
 • znanje kitajskega jezika oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z Univerzo za mednarodne študije v Pekingu (BISU) na Kitajskem v septembru za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Univerza BISU bo zagotovila tudi nastanitev in povrnila potne stroške.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali do 23. junija 2017 po e-pošti na kadrovskasluzbaFF@ff.uni-lj.si ali na naslovu Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Dodatne informacije o pogojih dela na tel. št. (01) 241-86-75 (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).

 

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close