Zbornik 35. SSJLK (1999)

ssjlk-35

XXXV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

(28. 6. – 17. 7. 1999)

SLOVENSKI JEZIK, LITERATURA IN KULTURA TUKAJ IN ZDAJ


KAZALO


JEZIK

Vidovič Muha Ada
Čas in prostor, ujeta v slovenski slovar 20. stoletja

Karmen Kenda-Jež, Peter Weiss
Posebnosti (slovenskega) narečnega slovaropisja

Vojko Gorjanc
Korpusi v jezikoslovju in korpus slovenskega jezika FIDA

Erika Kržišnik, Marija Smolič
Metafore, v katerih živimo tukaj in zdaj


LITERATURA

Tomo Virk
Perspektive leposlovja in vede o njem ob koncu tisočletja

Silvija Borovnik
Slovenska proza na prelomu novega tisočletja

Miran Hladnik
Slovenski zgodovinski roman danes

Božidar Kante
Sodobna literarna veda in filozofija na Slovenskem: primer poststrukturalizma

Đurđa Strsoglavec, Peter Svetina
Žanrski umor? Primer Novakova-Tribuson: preiskava sodobne slovenske in hrvaške kriminalke

Boža Krakar-Vogel
Konservativnost in inovativnost novega učnega načrta za pouk književnosti v gimnazijah


KULTURA

Janek Musek
Slovenci v luči mednarodnih in medkulturnih primerjav

Dušan Nečak
Sodobna slovenska zgodovina danes

Anton Kramberger
Novejše teze o mediatorski vlogi nacionalnih elit, razmislek o Sloveniji

Igor Zabel
Slovenska umetnost v devetdesetih

Stojan Pelko
Slovenski film devetdesetih: stereotip ali autsajder?


JUTRANJI TEČAJI

Vesna Požgaj Hadži
Nekatere pasti pri prevajanju iz slovenščine v hrvaščino (in narobe)

Marija Smolić
Slovenski prostor ob slovesu 20. stoletja


SPREHOD, EKSKURZIJA

Marija Smolić
Ljubljana – kulturnozgodovinski ogled

Maja Besednjak
Vipavska dolina in Goriška Brda – tukaj in zdaj

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close