Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednik prireditve: Aleksander Bjelčevič
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar
Vodja lektorjev: Hotimir Tivadar

Lektorice in lektorja

Boštjan Božič
Mateja Kosi
Rada Lečič
Mladen Pavičić
Urška Perenič
Mojca Stritar
Eva Šprager
Jasmina Šuler Galos

Konverzacija (študentke slovenistike)

Valentina Novak
Katja Piuzi
Martina Toplišek
Nina Tramšek

Fonetične vaje

Hotimir Tivadar

Asistentke

Kinga Dyszerowicz
Valentina Novak
Katja Piuzi
Martina Toplišek
Nina Tramšek