Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednik prireditve: Hotimir Tivadar
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Mateja Lutar
Vodja lektorjev: Damjan Huber

Lektorice in lektorja

Simona Gotal
Meta Klinar
Polona Liberšar
Primož Lubej
Karin Marc Bratina
Sanja Pirc
Lara Pižent
Mojca Smolej
Mojca Stritar Kučuk
Luka Zibelni

Konverzacija (študentke slovenistike)

Barbara Kopač
Valentina B. Novak
Katja Piuzi
Jerneja Primožič
Martina Toplišek
Nina Tramšek
Maja Žižek

Fonetične vaje

Martin Vrtačnik

Asistentke in asistent

Valentina B. Novak
Katja Piuzi
Luigi Pulvirenti
Martina Toplišek
Nina Tramšek
Maja Žižek