Redni seminarji

Seminarji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik so namenjeni učiteljem slovenščine, ki želijo pridobiti ali poglobiti znanja za poučevanje slovenščine kot neprvega jezika.

Organiziramo seminarje za različne ciljne publike, ki zajemajo raznolike vsebine. Nekateri so tradicionalni in jih izvajamo vsako leto, z drugimi pa se prilagajamo trenutnim potrebam različnih ciljnih skupin.

Med rednimi seminarji izpostavljamo: