Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednica: Mateja Pezdirc Bartol
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar
Vodja lektorjev: Đurđa Strsoglavec

Lektorice in lektorji

Nataša Hribar
Eva Šprager
Tatjana Jamnik
Katarina Ogrinc
Rada Lečič
Andreja Ponikvar
Barbara Upale
Laura Fekonja
Jernej Ključevšek
Andrej Šurla
Nataša Gliha Komac
Helena Kuster
Hotimir Tivadar
Urška Perenič
Polona Liberšar
Ana Fras

Fonetične vaje

Hotimir Tivadar

Asistentke

Petra Jurič
Zuzanna Kobos
Anita Marenk
Nataša Medvešek