Slovenščina na tujih univerzah

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah (STU) skrbi za celovito širjenje slovenščine v tujini. Tako njegovo poslanstvo ni samo organizacija lektoratov slovenščine in študijev slovenistike na univerzah po svetu in vzpostavljanje ter vzdrževanje stikov z učitelji in tujimi univerzami s slovenističnimi študijskimi programi, ampak tudi promocija slovenistike, slovenske znanosti in kulture ter Slovenije.

S kakovostnim pedagoškim, znanstvenim in organizacijskim delom so učitelji slovenščine na tujih univerzah stkali razvejane mreže lektoratov in študijev slovenščine po svetu; njihovo število se giblje okoli številke 60, število študentov, ki se vsako leto učijo oziroma študirajo slovenščino na tujih univerzah, pa je preseglo številko 2000. Poleg kakovostnih učnih programov uspešno učenje slovenščine spodbujajo tudi skupni mednarodni projekti vseh slovenistik, medtem ko pretočnost evropskih in drugih mednarodnih programov mobilnosti omogoča tujim študentom, da obiščejo Slovenijo in jo med študijem spoznajo v vsej njeni pestrosti.


Kontakt

Vodja programa
doc. dr. Mojca Nidorfer
00386 (0) 1 241 86 75
[email protected]

Strokovni sodelavec programa
doc. dr. Damjan Huber
00386 (0) 1 241 86 76
[email protected]
 
 
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Slovenščina na tujih univerzah
Trubarjeva cesta 3
SI-1000 Ljubljana

Slovenistični lektorati