48. SSJLK (2012)

ssjlk-48

48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
2.–13. 7. 2012

IDEOLOGIJE V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI

Zbornik 48. SSJLK


VSEBINA

Aleksander Bjelčevič
Nekaj o ideologijah Prenesi PDF

PREDAVANJA

Jezik

Marko Stabej
Jezik, nazori in nadzor Prenesi PDF
 
Nataša Pirih Svetina
Film, ki »mladini dviga kri«, ali kaj je ideološkega v praksi poučevanja jezikov Prenesi PDF
 
Mojca Stritar 
Med ohranjanjem slovenščine in podporo večjezičnosti: Jezikovne ideologije v programih parlamentarnih strank Prenesi PDF
 
Vojko Gorjanc
Ideologija heteronormativnosti, prevodna in jezikovna norma Prenesi PDF

Literatura

Miran Hladnik
Gorenjska v slovenski književnosti Prenesi PDF
 
Nike Kocijančič Pokorn
Skrita ideologija v prevodih otroške literature Prenesi PDF

Kultura

Mladen Dolar
Ideologija in slovenstvo Prenesi PDF
 
Roman Kuhar
Istospolniki in podobna bitja Prenesi PDF
 
Gregor Pompe
Ideologija v glasbi in ideologija o glasbi Prenesi PDF
 
Sarival Sosič
Podobe ideologije v slovenski likovni umetnosti (Izbrani primeri) Prenesi PDF

Izbirni tečaji

Rastko Močnik
Dva trenutka v odnosih med ideologijo in govornimi praksami: romantična zasnova nacionalnega jezika in njegov sodobni razkroj (Program) Prenesi PDF
 
Silvana Orel Kos
Ideologija: izgubljeno ali pridobljeno s prevodom Prenesi PDF
 
Martina Ožbot
»Če hočete rešiti svojo umazano črno dušo, se morate vpisati v partijo.« Ideološki elementi v izbranih prevodih italijanskih književnih besedil v slovenščino Prenesi PDF
 
Irena Samide
P(l)asti in slasti prevajanja iz nemščine v slovenščino Prenesi PDF 

Parada mladih 

Jurij Verč 
Dileme in horizont »drugega« v dramatiki Josipa Tavčarja Prenesi PDF

Nikola Bajić 
Spolno (ne)občutljiva raba jezika v Srbiji in Sloveniji v teoriji in praksi Prenesi PDF
Marta Cmiel
Alpski svet v Krstu pri Savici. France Prešeren in romantična podoba naravePrenesi PDF

 

 
Predstavitev avtoric in avtorjev Prenesi PDF