Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednik prireditve: Hotimir Tivadar
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Mateja Lutar
Vodja lektorjev: Damjan Huber

Lektorice

Nataša Hribar
Tina Jugović
Magda Lojk
Meta Lokar
Tjaša Lorbek
Urška Perenič
Ivana Petric Lasnik
Maja Rančigaj
Bojana Todorović

Konverzacija (študentke slovenistike)

Katarina Gomboc
Mojca Jesenovec
Barbara Kopač
Jerneja Primožič
Martina Toplišek
Nina Tramšek

Fonetične vaje

Martin Vrtačnik

Asistentke in asistent

Katarina Gomboc
Zuzia Kobos
Luigi Pulvirenti
Martina Toplišek
Nina Tramšek