Predstavitev

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) v prvi polovici meseca julija. Namenjena je tujim slovenistom, tudi slavistom – univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Udeležencev je vsako leto do 120 iz približno 25 držav.

Namen prireditve je udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ki so osredotočena na vsako leto posebej izbrano krovno temo prireditve, ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovinsko vedenje. Zato dopoldanski obvezni program, ki vključuje lektorate, predavanja, konverzacijo, fonetične vaje in izbirne tečaje, spremlja tudi bogat popoldansko-večerni program: ogled slovenskega filma, gledališke predstave, muzejev, galerij in knjižnic, glasbeni in literarni večeri, okrogle mize, ogledi Ljubljane in celodnevna strokovna ekskurzija v različne dele Slovenije.

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je tako že tisočim tujcem predstavil Slovenijo – mnogim je bila to motivacija za nadaljnje delo s slovenščino in širjenje avtentičnega vedenja o Sloveniji.


Kontakt:

doc. dr. Damjan Huber
E: [email protected]
E: [email protected]
T: 00386 1 241 86 76

Seminar so omogočili

 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Krka, d. d.
 • Škrabčeva domačija
 • Riko
 • Univerza v Ljubljani
 • Filozofska fakulteta
 • SLOVENISTIKA
 • Delo
 • Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik