Sodelavci in sodelavke

Ožji organizacijski odbor seminarja

Predsednica: Irena Novak Popov
Organizacija: Tjaša Alič
Založništvo: Metka Lokar
Vodja lektorjev: Đurđa Strsoglavec

Lektorice in lektor

Aleksandra Boj
Laura Fekonja
Tatjana Jamnik
Lucija Štamulak
Rada Lečič
Katarina Ogrinc
Jasmina Šuler Galos
Urška Perenič
Silva Kastelic
Saša Poklač
Helena Kuster
Mojca Smolej
Saška Štumberger
Klemen Lah

Fonetične vaje

Damjan Huber

Asistentke in asistent

Jerneja Jelovčan
Živa Popov
Marko Prša
Nejc Rožman Ivančič
Nataša Zobec