58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
4.–15. 7. 2022

BRANJE V SLOVENSKEM JEZIKU, LITERATURI IN KULTURI


VSEBINA

Alenka Žbogar
Uvodna beseda: Branje kot potovanje Prenesi PDF


Predavanja

Jezik

Jerca Vogel
Razvijanje strategij kritičnega branja pri pouku prvega jezika Prenesi PDF

Literatura

Miran Hladnik
Wikivirovo berilo Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
Vrste kurikularnega branja in odzivi kurikularnih bralcev Prenesi PDF

Urška Perenič
Brati skozi arhiv: primer priložnostnega pesništva Luize Pesjakove Prenesi PDF

Igor Žunkovič
Branje literarne fikcije Prenesi PDF

Kultura

Miha Kovač
Slovenska bralna krajina Prenesi PDF

Sonja Pečjak
Psihološka perspektiva učinkov digitalizacije na procese branja in učenja pri ljudeh Prenesi PDF

Zvezdan Pirtošek
Črke v možganih Prenesi PDF 


Parada mladih

Luka Kropivnik
Lahko branje v slovenskem prostoru – od spodbujanja bralne pismenosti do inkluzije Prenesi PDF

Erika Kum
Bralne navade slovenskih srednješolcev iz jugovzhodne regije s poudarkom na času po pandemiji Covid-19 Prenesi PDF


Avtorice in avtorji Prenesi PDF