Prijava na 60. SSJLK

  Osebni podatki

  Status

  – študij:

  – poklic:

  Kontaktni naslov

  Označite, katera področja in dejavnosti vas zanimajo (možnih več odgovorov)


  VPRAŠANJA ZA PREJEMNIKE ŠTIPENDIJ TIPA A – CELOTNE ŠTIPENDIJE (strokovni in spremljevalni program ter namestitev z zajtrkom v Dijaškem domu Ivana Cankarja)

  Namestitev


  VPRAŠANJA ZA PREJEMNIKE ŠTIPENDIJ TIPA B – DELNE ŠTIPENDIJE (strokovni in spremljevalni program s sofinanciranjem namestitve z zajtrkom v Dijaškem domu Ivana Cankarja)

  Namestitev


  VPRAŠANJA IN NAVODILA ZA SAMOPLAČNIKE

  Kotizacija: 649 EUR

  Namestitev

  Po prejemu prijavnice vam bomo poslali jezikovni test, s pomočjo katerega vas bomo uvrstili v lektorsko skupino.


  Privolitev (Odkljukajte, če se strinjate.)

  Dovoljujem, da mi Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na moj elektronski naslov pošilja obvestila o prihajajočih Seminarjih slovenskega jezika, literature in kulture.


  Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

  Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, komuniciranja v zvezi z njim in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili trajno. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ne boste mogli prijaviti. Če ste se strinjali, da vam pošiljamo obvestila, ste nam dali svojo osebno privolitev (6/1(a) člen GDPR). V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do preklica privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete s sporočilom na elektronski naslov [email protected]. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do preklica. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris (v primeru osebne privolitve), pravico do omejitve obdelave (v primerih, določenih z GDPR) in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov [email protected]. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).

  Ko boste kliknili na gumb "Pošlji", bodo podatki poslani na e-naslov Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture.