Obdobja 31: Slovenska dramatika

simpozij-obdobja-31

OBDOBJA 31
Slovenska dramatika / Slovene Drama

Urednica: Mateja Pezdirc Bartol

Leto izida: 2012
Št. strani: 392
ISBN: 978-961-237-541-6


VSEBINA


Mateja Pezdirc Bartol
Uvodna beseda Prenesi PDF


Maruška Agrež
Pragmatični frazemi v Linhartovi dramatiki Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
Ljubezen med željo in žrtvijo v Krstu pri Savici pri Francetu Prešernu ter v dramskih poustvaritvah Zorka Simčiča in Dominika Smoleta Prenesi PDF

Ivica Baković
Povijest i pamčenje u Oslobođenju Skopja Dušana Jovanovića Prenesi PDF

Mirjana Benjak, Marko Ljubešić
Uloga i značenje didaskalija u teatrološkom pristupu dramskome djelu u nastavi (na predlošku drame Drage Jančara Veliki briljantni valcer) Prenesi PDF

Ana Beno
Etnološki pogledi na ljudsko gledališče Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Priredbe mladinskih besedil v Lutkovnem gledališču Ljubljana (1948–2008) Prenesi PDF

Katja Čičigoj
»Naredite lahko karkoli, a biti mora pravilni karkoli.« Odprto delo – tekst kot dogodek Prenesi PDF

Ljudmil Dimitrov
Dramatika in identiteta: slovenska situacija – bolgarski vpogled Prenesi PDF

Manca Erzetič
Jezik in govorica v sodobnih slovenskih dramah: literarno-lingvistično-hermenevtični pristop Prenesi PDF

Monika Gawlak
Poljski prevodi slovenskih dram v letih od 1991 do 2005 Prenesi PDF

Marjetka Golež Kaučič
Transformacije ljudskih balad v dramska besedila: vprašanja žanrskih premikov, vsebinskih zasukov in performativnosti Prenesi PDF

Katarina Jaklitsch Jakše
Podoba turkov v slovenski dramatiki Prenesi PDF

Alenka Jensterle Doležal
Simbolizem v Župančičevi drami Noč na verne duše Prenesi PDF

Pavle Jović
Prvi prevodi Cankarjevih dram Prenesi PDF

Marina Katnić Bakaršić, Vesna Požgaj Hadži
Didaskalije u suvremenoj slovenskoj drami Prenesi PDF

Krištof Jacek Kozak
Deset kot enajsta zapoved sodobnega sveta Prenesi PDF

Bogomila Kravos
Drame Josipa Tavčarja Prenesi PDF

Ivana Latković
Meje, kriza in razkroj predstavljanja v dramatiki Rudija Šeliga Prenesi PDF

Andrej Leben
Novejša (slovenska) dramatika na avstrijskem Koroškem Prenesi PDF

Blaž Lukan
Nove tekstne prakse v slovenskem gledališču in strategije uprizarjanja Prenesi PDF

Ljudmila Malinova Dimitrova
Zofka Kveder in Petko Todorov – srečanje in razhajanje slovenskega in bolgarskega modernizma v dramatiki Prenesi PDF

Breda Marušič
Dramatizacija v slovenskem gledališču med letoma 1865 in 2010 Prenesi PDF

Radek Novak
Slovenske igre na čeških odrih Prenesi PDF

Irena Novak Popov
Križišče dramskega, poetičnega, političnega in intimnega: dramatika Iva Svetine Prenesi PDF

Špela Oman
Duh baroka v Hiengovem Osvajalcu Prenesi PDF

Barbara Orel
Raziskave besede in zvoka v skupini nomenklatura Prenesi PDF

Irena Orel
Poimenovanja dramskih oseb v slovenski dramatiki s konca 18. stoletja in danes Prenesi PDF

Vladimir Osolnik
Južnoslovanske teme v slovenski dramatiki 19. stoletja Prenesi PDF

Nada Petkovska
Театарската поетика на алтернативните театри во Македонија и во Словенија во 60-тите и 70-тите години на дваесеттиот век Prenesi PDF

Katarina Podbevšek
Odrska govorna estetika v slovenskem dramskem gledališču (dva primera) Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
Poetična funkcija reminiscenc (Gregor Strniša, Brat Henrik) Prenesi PDF

Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka
Književnost Slovanov in južnoslovanska dramatika v delu Franka Wollmana Prenesi PDF

Iva Rosanda Žigo, Dejan Durić
Slovenski dramatičari na sceni riječkoga HNK Ivana pl. Zajca u razdoblju od 1946. do 1960 Prenesi PDF

Jakov Sabljić, Tina Varga Oswald
Slovenska Antigona u intertekstualnom zrcalu Prenesi PDF

Vera Smole, Darinka Suljević
Narečna igra kot sredstvo ohranjanja žive kulturne dediščine Prenesi PDF

Tone Smolej
Od precioze do borke za emancipacijo. Komedija Roza Frana Celestina Prenesi PDF

Julija A. Sozina
Dojemanje sveta v sodobni slovenski dramatiki (pot k ruskemu bralcu) Prenesi PDF

Nadežda Starikova
Tema stalinizma v slovenski dramatiki (Rudi Šeligo, Ana) Prenesi PDF

Ivo Svetina
Uvod v Kermaunerjevo umevanje slovenske dramatike Prenesi PDF

Urban Šrimpf
Županova Micka – prenaredba, poslovenitev, prevod, ponašitev ali še kaj? Prenesi PDF

Tomaž Toporišič
Nevarna razmerja slovenske dramatike in gledališča 20. stoletja Prenesi PDF

Gašper Troha
Vprašanje socialističnega realizma v slovenski dramatiki Prenesi PDF

Primož Vitez
Gledališki govor kot jezikovna iluzija Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Dramske prvine v sodobnem slovenskem romanu Prenesi PDF

Aleksandra Žabjek
(Ne)poznavanje slovenstva v južni Italiji Prenesi PDF

Nina Žavbi Milojevič
Uprizoritve Hlapcev Ivana Cankarja od začetkov do danes Prenesi PDF

Janja Žitnik Serafin
Slovenska izseljenska dramatika in njeno mesto v matični kulturi Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti Prenesi PDF
Avtorice in avtorji Prenesi PDF