Obdobja 42: Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih

OBDOBJA 42

Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih / Slovene Literature and Art within Social Contexts

Urednik: Andraž Jež

Leto izida: 2023
Št. strani: 426
ISBN: 978-961-297-200-4
e-ISBN: 978-961-297-198-4 (PDF)

Vsi prispevki so dvojno slepo recenzirani.

Prenesi


VSEBINA


 

Andraž Jež
Uvodnik  Prenesi PDF


1 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST DO KONCA DOLGEGA 19. STOLETJA
(prešerniana – meščanska proza po 1848 in poezija moderne)

I

Darja Mihelič
Prešernov Krst pri Savici med zgodovinsko faktografijo in svojimi odmevi Prenesi PDF

Špela Oman
Prešernoslovska »španska vas«: Prešernova recepcija iberskega baroka kot siva lisa prešernoslovja Prenesi PDF

Ivan Smiljanić
Prešernov kult v letih po drugi svetovni vojni Prenesi PDF

II

Tone Smolej
»Dasiravno smo mesto Nemcev tiste stare Franke izvlekli na dan, vendar nismo našli milosti pri vladi«: cenzura Tugomerja Prenesi PDF

Lucija Mandić
Kako meščanski je v resnici meščanski roman? Kvantitativna vsebinska analiza daljše slovenske pripovedne proze v dolgem 19. stoletju Prenesi PDF

Ana Perović
Meščanska oblačila in moda v izvirnih romanih Josipa Jurčiča Prenesi PDF

Mia Hočevar
Od romantičnih prijateljic do »novih žensk«: rekonceptualizacija ženskega prijateljstva in njen odraz v leposlovju s preloma 19. stoletja Prenesi PDF

Diana Košir
Koncept telesne kazni ali »šiba novo mašo poje« v izbranih verskih publikacijah 19. stoletja Prenesi PDF

Kristina Riman, Barbara Riman
Literarni doprinos Janka Barlèa slovenskim dječjim časopisima Vrtec i Angelček Prenesi PDF

Jernej Kusterle
Pomen in estetska vloga smrti v medkulturnem kontekstu do konca slovenske literarne moderne Prenesi PDF


2 KNJIŽEVNOST V KRATKEM 20. STOLETJU (1919–1991)
(Kraljevina Jugoslavija in vojna – socialistična Jugoslavija)

I

Tomaž Toporišič
Zgodovinska avantgarda na meji: primer Trst Prenesi PDF

Maša Rolih
Čas in prostor v pesništvu Srečka Kosovela Prenesi PDF

Vanja Huzjan
Podoba otroka v medvojni modernistični dramatiki Stanka Majcna, Ivana Preglja in Slavka Gruma Prenesi PDF

Marta Cmiel-Bażant
Grupizem v literarnozgodovinskih raziskavah na primeru obdobja med svetovnima vojnama Prenesi PDF

Inesa Kuryan
Powieść Voranca Prežihova Doberdob w nowej interpretacji literackiej Prenesi PDF

Neža Kočnik
Poezija v slovenski taboriščni in zaporniški periodiki Prenesi PDF

II

Rastko Močnik
Avant-gardist practices and the problem of engagé art in socialism Prenesi PDF

Andraž Jež
Nekaj pogledov na literarnozgodovinsko periodizacijo slovenske poezije po drugi svetovni vojni Prenesi PDF


3 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST NEOLIBERALNE DOBE
(sodobna proza in esejistika – sodobna dramatika – sodobna zamejska književnost – prevajanje in proračun)

I

Ivana Latković
Roman v tranziciji, tranzicija v romanu Prenesi PDF

Nadežda Starikova
Тема «вычеркнутых» в современном словенском романе: эмпатический дискурс Prenesi PDF

Felix Oliver Kohl
Preko vode do svobode Tomaža Kosmača kot postjugoslovanski roman? Prenesi PDF

Tonja Jelen
Ekonomski vplivi na obnašanje literarnih oseb v literaturi Toma Podstenška Prenesi PDF

Primož Mlačnik
Zakaj sploh pisati: razredna melanholija in neoliberalizem v romanu Dijane Matković Prenesi PDF

Svetlana Kmecová
Recepcija slovenske mladinske književnosti na Slovaškem (s poudarkom na obdobju po letu 1989 Prenesi PDF

Janja Vollmaier Lubej
Vpliv neoliberalizma na posameznika in družbo v izbranih esejih Renate Salecl Prenesi PDF

II

Ivana Zajc
Mislej, Hrvatin, Semenič, Mirčevska: sledi kapitalizma v sodobnih dramskih delih avtoric Prenesi PDF

Mateja Pezdirc Bartol
Gledališče in ekologija ob primeru uprizoritve Vročina Žige Divjaka Prenesi PDF

Nina Žavbi, Martin Vrtačnik
Oblikovanje odrskega govora v uprizoritvah z družbeno aktualno tematiko: na primeru projekta Sedem dni Žige Divjaka in Katarine Morano Prenesi PDF

III

Jadranka Cergol
Najnovejša slovenska literatura v Italiji in njen sodobni družbeni kontekst Prenesi PDF

Vilma Purič
Upor in svoboda v sodobnem tržaškem romanu Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Vrednotenje in kanonizacija pripovedi Ivanke Hergold Prenesi PDF

Andrej Leben
Izbira jezika slovenskih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev v avstrijskem kontekstu Prenesi PDF

Monika Podlogar
Odsev postmodernega družbenega utripa v najsodobnejši slovenski poeziji na avstrijskem Koroškem Prenesi PDF

IV

Aljanka Klajnšek
Prevajanje v razvojnem in proračunskem načrtovanju Republike Slovenije Prenesi PDF


4 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST NA SPLETU

Kristina Pranjić, Peter Purg
Kako danes razumeti slovensko e-pesništvo: od tehnološke igrivosti do družbene kritike Prenesi PDF

Miha Sever
Podoba slovenskih literarnih avtorjev in literarnih del v internetnih memih Prenesi PDF

Olena Dzjuba-Pogrebnjak
Сучасна словенська література в українському сегменті інтернету Prenesi PDF

Luka Horjak
Odzivi na jezikovno zvrstnost pri ekranizaciji kriminalnih romanov Avgusta Demšarja na socialnem omrežju Twitter Prenesi PDF


5 IMAGOLOŠKA IN SORODNA VPRAŠANJA

Andrej Šurla
Podoba Čehov v slovenskem leposlovju Prenesi PDF

Luka Kropivnik
Slovani in drugi v povesti Ivana Hribarja Gospod Izidor Fučec, srednjeveška povest naših dni Prenesi PDF

Ljudmil Dimitrov, Ljudmila Malinova-Dimitrova
Frank Wollman – zgodovinar slovenske in bolgarske dramatike: kako smo videti od zunaj? Prenesi PDF

Wiesław Przybyła
Joseph Roth, imperium, Słowenia: kilka uwag Prenesi PDF

Pavle Jović 
O slovenski književnosti v srbski književni periodiki (1905–1940) Prenesi PDF


6 LITERARNODIDAKTIČNA IN SORODNA VPRAŠANJA

Boža Krakar Vogel
Družbeno-kurikularne spremembe srednješolskega pouka književnosti od usmerjenega izobraževanja do sodobnosti in obravnave Tavčarjevega dela v vsakokratnih okoliščinah Prenesi PDF

Vesna Mikolič
Uporniška književnost kot tema učne enote po modelu Tilka Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Integracijsko-korelacijski metodički pristup u nastavi susjednih književnosti (hrvatske i slovenske) Prenesi PDF

Erika Kum
Poznavanje in branje slovenskega leposlovja pri govorcih slovenščine kot drugega ali tujega jezika Prenesi PDF