Sodelavke in sodelavci 42. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednik: Andraž Jež
Organizacija: Damjan Huber, Teja Šušteršič
Založništvo: Matej Klemen, Mateja Lutar

Programski odbor

 • Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Lilijana Burcar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marijan Dović, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andraž Jež, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Gal Kirn, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Ivana Latković, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta, Hrvaška
 • Urška Perenič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Peter Svetina, Univerza v Celovcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija