Sodelavke in sodelavci 28. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednik: Marko Stabej
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar

Programski odbor

 • Kozma Ahačič, ZRC SAZU
 • Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Ursula Doleschal, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Celovec
 • Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan
 • Apolonija Gantar, ZRC SAZU
 • Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Niko Jež, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Carmen Kenda – Jež, ZRC SAZU
 • Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Simon Krek, Amebis d. o. o.
 • Erika Kržišnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Vesna Mikolič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Martina Ožbot, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Anita Peti Stantić, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta
 • Nataša Pirih Svetina, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Erich Prunč, Karl-Franzens-Universität Graz, Gradec
 • Darinka Verdonik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
 • Primož Vitez, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta