Sodelavke in sodelavci 26. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Vera Smole
Organizacija: Tjaša Alič
Založništvo: Metka Lokar

Programski odbor

 • Erika Kržišnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • Irena Orel (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • Jerca Vogel (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • Matej Šekli (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
 • Karmen Kenda-Jež (Znanstvenoraziskovalni center SAZU v Ljubljani)
 • Jožica Škofic (Znanstvenoraziskovalni center SAZU v Ljubljani)
 • Mihaela Koletnik (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru)
 • Ludvik Karničar (Univerza v Gradcu)
 • Roberto Dapit (Univerza v Vidmu)
 • Josip Lisac (Univerza v Zadru)
 • Mato Pižurica (Univerza v Novem Sadu)
 • Pavol Žigo (Univerza v Bratislavi)