Sodelavke in sodelavci 40. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Darja Pavlič
Organizacija: Damjan Huber
Založništvo: Matej Klemen, Mateja Lutar

Programski odbor

 • Varja Balžalorsky Antić, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Jožica Čeh Steger, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Dubravka Đurić, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, Srbija
 • Monika Gawlak, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katovice, Poljska
 • Richard Jackson, University of Tennessee, Chattanooga, ZDA
 • Alenka Jensterle Doležal, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praga, Češka
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Zvonko Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvaška
 • Irena Novak Popov, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Darja Pavlič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Igor Saksida, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alojzija Zupan Sosič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Vita Žerjal Pavlin, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana