Sodelavke in sodelavci 30. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Simona Kranjc
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar

Programski odbor

 • Kozma Ahačič, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Bielsko Biała, Poljska
 • Roberto Dapit, Università degli Studi di Udine, Facoltá di lingue e letterature straniere, Videm, Italija
 • Maja Đukanović, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd, Srbija
 • Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Erika Kržišnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Ljubica Marjanovič Umek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Albina Nećak Lük, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Martina Ožbot, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Anita Peti Stantić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvaška
 • Sonja Starc, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
 • Darinka Verdonik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
 • Alojzija Zupan Sosič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andreja Žele, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša