Simpozij Obdobja 23: Slovenska kratka pripovedna proza

simpozij-obdobja-23


VSEBINA


Irena Novak Popov
UVODNA BESEDA Prenesi PDF


PRODUKTIVNOST KRATKE PROZE V PRETEKLOSTI IN SODOBNOSTI

Gregor Kocijan
SLOVENSKA KRATKA PRIPOVEDNA PROZA 1850–1941 Prenesi PDF

Olena Dzjuba
СЛОВЕНСКАЯ ПРОЗА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ЖУРНАЛАХ DOM IN SVET И LJUBLJANSKI ZVON (1914–1918) Prenesi PDF

Naume Radičeski
TRADICIONALNATA OSNOVA I MODERNITE INTENCII VO SLOVENE^KATA KRATKA PROZA ME\U DVETE SVETSKI VOJNI Prenesi PDF

Silvija Borovnik
KRATKA PROZA SLOVENCEV V AVSTRIJI Prenesi PDF

Blanka Bošnjak
PREMIKI V SODOBNI SLOVENSKI KRATKI PRIPOVEDNI PROZI Prenesi PDF

Dragica Haramija
SLOVENSKA MLADINSKA REALISTIČNA KRATKA PRIPOVEDNA PROZA PO LETU 1950 Prenesi PDF


INDIVIDUALNE POETIKE – AKTUALIZACIJE IN INOVACIJE

Katja Mihurko Poniž
KRATKA PRIPOVEDNA PROZA MARIJE KMET Prenesi PDF

Miran Košuta
MUZA SMEHA SE MODRO MUZA … HUMOR V KRATKI PROZI DAMIRA FEIGLA Prenesi PDF

Alenka Jensterle Doležal
SPLET NOROSTI IN EROTIČNIH OBSESIJ V GRUMOVI PROZI (SUBJEKTIVIZEM GRUMOVE PROZE) Prenesi PDF

Zoltan Jan
SVET BLODENJ V NOVELAH BOGOMIRA MAGAJNE Prenesi PDF

Aleksandra Belšak
VLADIMIR BARTOL – VEČŽANRSKI PISATELJ (ob zbirkah kratke proze v primerjavami z romanoma Alamut in Čudež na vasi) Prenesi PDF

Miran Hladnik
RAZMERJE MED BARTOLOVO KRATKO IN DOLGO PROZO (AL ARAF IN ALAMUT) Prenesi PDF

Franc Zadravec
NOVELA-ANKETNI LIST MIŠKA KRANJCA Prenesi PDF

Alenka Koron
INTERTEKSTUALNOST, REWRITING IN SAMOCITIRANJE: ZGODBE S PANJSKIH KONČNIC LOJZETA KOVAČIČA Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
PROBLEM HIEROFANIJE V DELU RUDIJA ŠELIGA USLIŠANI SPOMIN (GALLUSOVA HČI) Prenesi PDF

Alozija Zupan Sosič
SKRIVNOST V KRATKI PROZI DRAGA JANČARJA Prenesi PDF

Vladka Tucovič
KRATKA PRIPOVEDNA PROZA IZTOKA GEISTRA: MED REIZMOM IN ESEJISTIKO Prenesi PDF

Andreja Žižek Urbas
MITIČNO V KRATKI PROZI VLADA ŽABOTA Prenesi PDF

Anita Laznik
MOŠKI IN ŽENSKI SUBJEKT V KRATKI PROZI ANDREJA BLATNIKA Prenesi PDF

Andrej Leben
DRUŽBENA RESNIČNOST V KRATKI PROZI SUZANE TRATNIK IN BRANETA MOZETIČA Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
VSAKDANJI UMORI JAZA V KRATKIH ZGODBAH DUŠANA ČATRA IN MOHORJA HUDEJA Prenesi PDF


PROBLEMSKE IN TEMATSKE INTERPRETACIJE

Zvonko Kovač
SLOVENSKA LJUBAVNA KRAĆA PRIPOVEDNA PROZA KROZ RAZDOBLJA NOVIJE SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

Irena Novak Popov
KONSTRUKCIJA RESNIČNOSTI IN KONCEPT PROSTORA V SODOBNI SLOVENSKI KRATKI PRIPOVEDNI PROZI Prenesi PDF

Slobodan Vladušić
THE FLÂNEUR AND THE ‘CITIZEN’ IN THE MODERN SLOVENIAN SHORT STORY Prenesi PDF

Nadežda Starikova
SLOVENSKA KRATKA PROZA DEVETDESETIH LET 20. STOLETJA – PROBLEM NOVE IDENTITETE Prenesi PDF

Julija A. Sozina
ZAKON ŽELJE ALI SINDROM MANJVREDNOSTI (k vprašanju o glavni osebi v sodobni slovenski kratki prozi) Prenesi PDF


VRSTNE IN FORMALNE OSVETLITVE

Ivo Pospíšil
SHORT NARRATIVE PROSE: PROBLEMS OF TERMINOLOGY AND METHODOLOGY Prenesi PDF

Peter Scherber
LITERARNA ČRTICA KOT TIPIČNA OBLIKA KRATKE PROZE V OBDOBJU MODERNE Prenesi PDF

Tatjana Čepelevska
ЦИКЛИЗАЦИЯ МАЛОЙ ПРОЗЫ У И. ЦАНКАРА: ОТ КНИГИ MOJA NJIVA К PODOBAM IZ SANJ Prenesi PDF

Bojana Stojanović Pantović
VZORCI PESMI V PROZI V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

Lado Kralj
DNEVNIK IN PISMO KOT MODELA SLOVENSKE KRATKE PROZE MED VOJNAMA Prenesi PDF

Evald Koren
IHANOVA »PROZA V PESMI« Prenesi PDF

Maja Kodrič
NARATOLOŠKI VIDIKI KRATKE IN ŠE KRAJŠE ZGODBE Prenesi PDF

Vanesa Matjac
EPIZACIJSKE STRATEGIJE V SODOBNI SLOVENSKI KRATKI PROZI Prenesi PDF


PRIMERJAVE

– medavtorske

Nada Petkovska
SMRTTA NA SELANECOT VO RASKAZITE NA A. P. ЧEHOV I J. KERSNIK Prenesi PDF

Tone Smolej
LE HORLA GUYJA DE MAUPASSANTA IN NA OTOKU IVANA CANKARJA Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
ČLOVEK NA ROBU DRUŽBE: MOTIV ZLOČINA IN KAZNI PRI CANKARJU IN DOSTOJEVSKEM Prenesi PDF

Lidija Tomić
TEMA RATA U PRIPOVJETKAMA EDVARDA KOCBEKA I MIHAILA LALIĆA (SLIČNOSTI I RAZLIKE) Prenesi PDF

Tatjana Rojc
VPLIVI IN ODMEVI ITALIJANSKE KULTURE V KRATKI PROZI BORISA PAHORJA Prenesi PDF

Miha Zor
KOVAČIČEVE LJUBLJANSKE RAZGLEDNICE IN JOYCEOVI LJUDJE IZ DUBLINA Prenesi PDF

Aleksandra Žabjek
UTRINKI ŽIVLJENJA VČERAJ IN DANES, TUKAJ IN TAM (LUIGI COMPAGNONE IN LOJZE KOVAČIČ) Prenesi PDF

– medliterarne

Ilka Enčeva
ПЪРВИТЕ МОДЕРНИСТКИ СБОРНИЦИ КРАТКА ПРОЗА – СТРУКТУРА И СТРАТЕГИИ НА ЧЕТЕНЕ Prenesi PDF

Branka Brlenić Vujić
SLOVENSKA KRATKA PRIČA U INTERKULTURALNOM DIJALOGU S EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA Prenesi PDF

Aleš Kozár
MESTO IN PROSTOR V ČEŠKI IN SLOVENSKI KRATKI ZGODBI ZADNJIH LET Prenesi PDF

Bożena Tokarz
MAGIČNOST RESNIČNOSTI V SLOVENSKIH IN POLJSKIH KRATKIH PRIPOVEDNIH OBLIKAH Prenesi PDF

Namita Subiotto
SODOBNA SLOVENSKA IN MAKEDONSKA KRATKA PRIPOVEDNA PROZA: PREPLETANJE IMAGINARNEGA IN REALNEGA Prenesi PDF


PREVODI IN SPREJEM V DRUGIH JEZIKIH IN KULTURAH

Henry R. Cooper, Jr.
THE SLOVENE SHORT STORY IN ENGLISH TRANSLATION: SURVEY AND CONSIDERATIONS Prenesi PDF

David Limon
SLOVENE SHORT NARRATIVE PROSE IN ENGLISH TRANSLATION Prenesi PDF

Irena Samide
SLOVENSKA KRATKA PROZA V NEMŠKIH PREVODIH ALI KO ZAKON ŽELJE POSTANE ZAKON PRAZNINE Prenesi PDF

Andrej Blatnik
KRATKA ZGODBA ZAPUŠČA DOM Prenesi PDF


JEZIKOVNE ANALIZE

Tomaž Sajovic
ERJAVEC MED UMETNOSTJO IN ZNANOSTJO Prenesi PDF

Jožica Čeh
METAFORA V CANKARJEVIH PODOBAH IZ SANJ Prenesi PDF

Władisław Kryzia
ANALIZA JĘZYKOWA SZKICÓW SLAVKA GRUMA. ZDANIE I SŁOWNICTWO Prenesi PDF


MED FOLKLORO IN LITERATURO

Marija Stanonik
RAZMERJE MED SLOVSTVENO FOLKLORO IN LITERATURO GLEDE NA ŽANRSKO PROBLEMATIKO Prenesi PDF

Marina Orožen
SLOVENSKE NARODNE LEGENDE V PROZI: GLOBINSKO POMENSKO SPOROČILO IN POVRŠINSKA JEZIKOVNA UBESEDITEV Prenesi PDF

Roberto Dapit
USTNO IZROČILO KOT VIR KRATKE PRIPOVEDNE PROZE V BENEŠKI SLOVENIJI Prenesi PDF

Barbara Ivančič Kutin
VPLIV KONTEKSTA KRAJA IN ČASA NA PRIPOVEDOVANJE FOLKLORNIH PRIPOVEDI Prenesi PDF


RECEPCIJA IN DIDAKTIČNA UPORABNOST

Mateja Pezdirc Bartol
BRANJE KRATKE ZGODBE V LUČI RECEPCIJSKIH TEORIJ Prenesi PDF

Alenka Žbogar
PROBLEMSKO-USTVARJALNI POUK KRATKE PROZE Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
RECEPCIJA ODLOMKA V PRIMERJAVI Z RECEPCIJO KRATKE PRIPOVEDI PRI KNJIŽEVNEM POUKU Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
KRATKA PRIPOVEDNA PROZA V SLIKANIŠKI OBLIKI PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF